Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön työtaistelutilastossa toukokuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan työtaistelutilastossa käyttöön toisen vuosipuoliskon 2008 julkaisussa, joka julkaistaan 8.5.2009.

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat

 • A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • C Teollisuus
 • D Energiahuolto
 • E Vesi- ja jätehuolto
 • F Rakentaminen
 • G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J Informaatio ja viestintä
 • K Rahoitus ja vakuutustoiminta
 • L Kiinteistöalan toiminta
 • M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P Koulutus
 • Q Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
 • R Taiteet, viihde ja virkistys
 • S Muu palvelutoiminta

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2000 alkaen. Vuosille 2000-2007 muodostettujen taannehtivien tietojen tarkkuus on lähes yhtä hyvä kuin aiemmin julkaistujen vastaavien tietojen tarkkuus.


Päivitetty 10.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/tta_2009-02-10_luo_001.html