Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över arbetskonflikter i maj 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i statistiken över arbetskonflikter i offentliggörandet för det sista halvåret 2008 som publiceras 8.5.2009.

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • C Tillverkning
 • D Energiförsörjning
 • E Vattenförsörjning och avfallshantering
 • F Byggverksamhet
 • G Handel; reparation av motorfordon
 • H Transport och magasinering
 • I Hotell- och restaurangverksamhet
 • J Informations- och kommunikationsverksamhet
 • K Finans- och försäkringsverksamhet
 • L Fastighetsverksamhet
 • M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • P Utbildning
 • Q Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
 • R Kultur, nöje och fritid
 • S Annan serviceverksamhet

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 2000 om utvecklingen av alla ovan angivna näringsgrenar. Noggrannheten av de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 2000-2007 är nästan lika god som noggrannheten av motsvarande, tidigare publicerade uppgifter.


Senast uppdaterad 10.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/tta_2009-02-10_luo_001_sv.html