Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.9.2006

Kostnaden för arbetad timme steg med 2,4 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindex kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 2,4 procent mer under 2:a kvartalet 2006 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom industrin, dvs. 3,5 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent.

År / kvartal Industri Bygg-
verksamhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansierings-
verksamhet
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005* 4,3 3,8 4,4 3,8 4,2
2005/1* 4,2 3,0 4,3 3,8 4,0
2005/2* 4,0 3,5 4,5 3,9 4,2
2005/3* 4,4 3,5 4,6 3,8 4,3
2005/4* 4,5 5,3 4,3 3,6 4,4
2006/1* 4,0 4,4 3,0 2,2 3,3
2006/2* 3,5 3,3 1,9 1,1 2,4
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskostnadsindex 2003 = 100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Päivitetty 8.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Arbetskraftskostnadsindex [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2006/02/tvki_2006_02_2006-09-08_tie_001_sv.html