Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007*
Koko
vuosi
2008
Koko
vuosi
2009*
Koko vuosi
2010*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Koko vuosi
2011*
2012
/1*
2012
/2*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 96,7 100,0 103,6 106,5 107,4 108,3 109,6 110,7 109,0 111,5 113,5
B-E Koko teollisuus 98,3 100,0 103,6 105,1 106,0 107,1 108,0 109,3 107,6 110,4 113,0
C Teollisuus 98,3 100,0 104,3 105,8 106,5 107,6 108,3 109,7 108,0 111,1 114,0
10,11 Elintarviketeollisuus 98,4 100,0 104,2 106,0 107,4 107,6 107,5 107,7 107,5 107,5 108,1
16,17 Metsä-
teollisuus
98,6 100,0 105,3 108,4 109,7 110,8 110,2 110,5 110,3 110,9 112,3
19–22 Kemian
teollisuus
99,4 100,0 103,0 106,0 107,9 108,7 110,0 110,9 109,4 112,2 114,0
24–30 Metalliteollisuus 99,7 100,0 109,3, 103,1 102,9 102,7 103,2 106,3 103,8 111,8 113,7
F Rakenta-
minen
92,1 100,0 104,7 106,8 107,3 107,7 109,2 110,5 108,7 110,6 113,7
G-N Yritystalouden palvelut 94,8 100,0 103,8 106,4 107,8 108,3 109,4 110,4 109,0 111,6 112,9
G Kauppa 94,2 100,0 97,9 101,0 100,9 101,3 102,9 102,9 102,0 103,7 106,1
H Kuljetus ja
varastointi
90,9 100,0 97,2 95,3 96,5 97,3 98,1 99,1 97,7 99,8 101,1
J Informaatio ja viestintä 90,2 100,0 109,9 112,6 114,8 115,4 116,2 117,1 115,9 117,4 118,1
K Rahoitus ja vakuutus
102,3 100,0 105,8 109,8 110,6 110,8 111,2 112,7 111,3 113,6 115,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-24_tau_001_fi.html