Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työttömän korkein tutkinto oli useimmiten ammatillinen perustutkinto vuonna 2018
17.12.2019
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 lopussa työttömiä oli suhteessa työvoimaan eniten humanististen ja taidealojen, tekniikan alojen sekä palvelualojen koulutuksen suorittaneiden keskuudessa. Suhteessa vähiten työttömiä oli kasvatusalojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa. Työttömistä neljäsosalla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa tai tutkintotieto oli tuntematon, ja joka toisella korkein tutkinto oli toisen asteen tutkinto.

Seuraava julkistus:
17.4.2020

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html