Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högsta examen bland arbetslösa var oftast yrkesinriktad grundexamen år 2018
17.12.2019
Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften störst bland dem med utbildning inom de humanistiska och konstnärliga områdena, de tekniska områdena och tjänstebranscherna i slutet av år 2018. Minst arbetslösa i förhållande till arbetskraften fanns det bland dem med examen inom de pedagogiska områdena samt inom hälsovård och välfärd. Av de arbetslösa hade en fjärdedel inte examen efter grundnivå eller examensuppgiften var okänd, och för varannan var den högsta examen en examen på andra stadiet.

Nästa offentliggörande:
17.4.2020

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html