Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, lokakuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 506 2 577 70 2,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 105 108 3 2,7
Maatalous 01 77 78 1 1,4
C Teollisuus 10-33 341 346 6 1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 51 6 12,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 51 5 11,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 49 2 3,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 52 -5 -8,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 108 107 -0 -0,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 38 36 -1 -3,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 22 -7 -23,6
F Rakentaminen 41-43 195 208 13 6,6
Talonrakentaminen 41 72 77 5 7,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 101 107 6 6,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 283 304 21 7,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 49 5 10,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 88 7 8,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 157 167 9 5,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 142 144 2 1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 94 5 6,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 50 -3 -5,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 90 -1 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 102 118 16 15,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 87 80 -8 -8,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 169 183 15 8,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 72 9 14,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 114 114 0 0,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 69 3 3,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 116 1 0,5
P Koulutus 85 172 176 5 2,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 401 410 9 2,3
Terveyspalvelut 86 183 182 -2 -0,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 98 9 9,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 130 2 1,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 69 61 -8 -11,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 87 -1 -0,7
X Toimiala tuntematon 00 4 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2018, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_028_fi.html