Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 506 2 577 70 2,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 105 108 3 2,7
Jordbruk 01 77 78 1 1,4
C Tillverkning 10-33 341 346 6 1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 51 6 12,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 51 5 11,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 49 2 3,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 57 52 -5 -8,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 108 107 -0 -0,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 38 36 -1 -3,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 22 -7 -23,6
F Byggverksamhet 41-43 195 208 13 6,6
Byggande av hus 41 72 77 5 7,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 101 107 6 6,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 283 304 21 7,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 49 5 10,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 88 7 8,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 157 167 9 5,9
H Transport och magasinering 49-53 142 144 2 1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 88 94 5 6,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 50 -3 -5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 90 -1 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 102 118 16 15,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 87 80 -8 -8,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 169 183 15 8,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 72 9 14,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 114 114 0 0,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 69 3 3,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 116 1 0,5
P Utbildning 85 172 176 5 2,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 401 410 9 2,3
Hälso- och sjukvård 86 183 182 -2 -0,9
Vård och omsorg med boende 87 89 98 9 9,9
Öppna sociala insatser 88 129 130 2 1,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 69 61 -8 -11,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 88 87 -1 -0,7
X Näringsgrenen okänd 00 4 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_028_sv.html