Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omkring 100 000 löntagare har ett nollavtal
3.6.2019
I genomsnitt hade ungefär 106 000 löntagare ett s.k. nollavtal år 2018. Detta var omkring 5 procent av alla 15 - 74-åriga löntagare. Med nollavtal avses här ett arbetsavtal, där det utlovade minimiantalet arbetstimmar är noll timmar. Uppgiften om antalet personer med nollavtal samlades för andra gången in i fjol i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Nästa offentliggörande:
25.6.2019

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet gällande nollavtal framflyttas
3.5.2019
Offentliggörandet som gäller löntagarnas nollavtal framflyttas från det tidigare angivna datumet 9.5.2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html