Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen ökade jämfört med året innan
24.1.2020
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 17 000 fler i december 2019 än året innan. Antalet arbetslösa var 18 000 fler än i december år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,0 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent. Under årets fjärde kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, vilket var samma som under oktober - december år 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent år 2019, medan det var 71,7 procent år 2018.

Nästa offentliggörande:
25.2.2020

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Sektorindelningen 2012 införs i arbetskraftsundersökningen
20.12.2019
Sektorindelningen 2012 införs i tillämpliga delar i arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av statistikåret 2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html