Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Det relativa arbetslöshetstalet för december 8,4 procent
25.1.2018
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2017 till 227 000, vilket var 20 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det var 7,9 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var 48 000 fler än i december året innan. Under årets fjärde kvartal (oktober - december) var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, vilket var 0,4 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2016. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,6 procent år 2017, medan det var 8,8 procent år 2016.

Nästa offentliggörande:
20.2.2018

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats
23.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html

Dela