Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 24.9.2009

Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008

Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin (3 551). Keskivankiluku vankeus- ja sakkovankien ryhmissä laski, kun taas tutkintavankien määrä kasvoi vuonna 2008. Tiedot käyvät ilmi Rikosseuraamusviraston Tilastokeskukselle toimittamista vankiluvuista.

Naisvankeja oli päivittäin keskimäärin 232, määrä oli 6,6 % kaikista vangeista. Naisvankien lukumäärä laski 12 hengellä edellisvuodesta. Vuonna 2008 alle 21 -vuotiaita vankeja oli keskimäärin 95, joista tutkintavankeja oli 41 ja vankeusvankeja 54. Ulkomaalaisten vankien määrä kasvoi 18 hengellä vuodesta 2007. Heitä oli päivittäin keskimäärin 325, mikä oli 9,2 % kaikista vangeista vuonna 2008.

Elinkautista rangaistusta suoritti 151 vankia (31.12.2008). Elinkautisvankien määrä on vuosittain jatkuvasti kasvanut. Tilastovuoden lopussa kirjoilla olevista vangeista (3 457) 76 prosenttia suoritti rangaistustaan suljetuissa laitoksissa ja 24 prosenttia avolaitoksissa.

Toukokuun 1. päivänä 2008 tehdyn vankirakenneselvityksen mukaan 40 prosentilla vankeusvangeista oli tuomion päärikoksena joko henki- tai muu väkivaltarikos. Omaisuusrikokset (22%), huumausainerikokset (16%) ja liikennejuopumukset (13%) olivat seuraavina. Vankeusvangeista 30 % istui vankilassa ensikertalaisena. Edelleen vankirakenneselvityksestä käy ilmi, että ulkomaalaisten vankien (334) joukossa oli 53 eri maan kansalaisia, suurimpana lukuna 98 Viron kansalaista. EU –maiden kansalaisia oli ulkomaalaisista vangeista yhteensä 154 (46%).

Keskivankiluku (1974–2008)

Keskivankiluku (1974–2008)

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Aaltonen (09) 1734 2964, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (210,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vangit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4335. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/van/2008/van_2008_2009-09-24_tie_001_fi.html