Suomen virallinen tilasto

Väestön koulutusrakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ainakin neljännes ulkomaalaistaustaisista suorittanut korkea-asteen tutkinnon
5.11.2019
Vuoden 2018 loppuun mennessä 3 399 532 henkeä eli 73 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Suomalaistaustaisesta väestöstä perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 76 prosenttia, kun ulkomaalaistaustaisista tutkinnon oli suorittanut 51 prosenttia.

Seuraava julkistus:
5.11.2020

Kuvaus: Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja. Useiden koulutusta kuvaavien tietojen lisäksi tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneiden iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, kansalaisuudesta, muuttoliikkeestä jne.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, koulutustaso, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/