Suomen virallinen tilasto

Kotitalouksien varallisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 107 200 euroa vuonna 2016
5.6.2018
Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 107 200 euroa vuonna 2016, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksesta. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa. Varakkaimpia olivat 65 - 74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Kuvaus: Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, kotitaloudet, perinnöt, sijoitustoiminta, sosioekonominen asema, säästäminen, tulot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/index.html