Julkaistu: 6.6.2018

Vuonna 2017 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 15,9 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 475 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 90 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2016. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 425 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2017 ja 2016

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2017 ja 2016

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 163 tapauksessa, mikä on 19 kappaletta (10,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2017 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 101 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 78 tapauksessa.

Vuonna 2017 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 149 miljoonaa ja velkoja yhteensä 317 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 1,1 prosenttia ja velkojen yhteismäärä kasvoi 38,8 prosenttia. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 65,6 prosenttia (107 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/ysan_2017_2018-06-06_tie_001_fi.html