Kulutuksen 30 vuoden trendit ja oletuksia tulevista trendeistä –kurssi

Aika:      Torstai 1.11.2018 klo 8.45 – 16.00
Paikka:  Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Miten kulutuksen rakenteet ovat muuttuneet ja millaisia eroja on nähtävissä eri sosio-ekonomisissa ryhmissä? Entä miten jakamistalous on muuttanut kulutusta?

Tilastokeskus tekee lähes viiden vuoden välein perusteellisen, koko Suomen kattavan tutkimuksen kulutuksen rakenteista. Tuoreimman vuotta 2016 koskevan kulutustutkimuksen keskeisiä tuloksia julkaistiin tämän vuoden alkupuolella. Sen avulla saatiin uutta tietoa siitä, millaisia alueellisia ja kotitalouksien välisiä eroja kulutusrakenteissa esiintyy.

Kurssilla luodaan katsaus kulutusrakenteiden muuttumiseen Suomessa vuodesta 1985 lähtien. Erityisen tarkastelun kohteena ovat 2000-luvun aikana tapahtuneet kulutusrakenteiden muutokset. Kurssilla esitellään kotitalouksien julkisista palveluista saatu rahallinen hyöty ja sille laskentatapa. Lisäksi esitellään lyhyesti kulutukseen läheisesti liittyviä aineistoja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä, palvelujen etäisyyksistä ja kulutuksen aiheuttamista päästöistä.

Kenelle?

Kurssista hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kulutuksesta yhteiskunnallisena ilmiönä ja inhimillisen toiminnan muotona. Kurssi sopii erinomaisesti esimerkiksi kulutus- ja kulttuurirakenteiden tutkijoille, kulutusmarkkinoinnin suunnittelutehtävissä sekä edunvalvontatehtävissä toimiville, ammatillisten järjestöjen edustajille, yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden muutoksia seuraaville sekä kaikille kestävästä kehityksestä ja tasa-arvo-kysymyksistä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

Kurssin ohjelma

 • Mitä tuorein kulutusta koskeva tilastotieto kuvaa?
 • Kulutustutkimuksen kulmakivet 30 vuoden perspektiivissä
 • Mikä on säällisen kulutuksen viitebudjetti?
 • Yhteiskunnallinen palvelujen arvon määritys ja niiden laskenta osana Tilastokeskuksen kulutustutkimusta
 • Ruokakulttuurin trendit ja uusiutuminen
 • Mitä haluaisit tietää kulutuksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta?
 • Kuluttajabarometri talouden muutosten heijastajana
 • Miten jakamistalous muuttaa kulutusta?
 • Suomen kulutustutkimuksen vertailut muihin maihin Eurostatin tietojen avulla

Tutustu kurssin yksityiskohtaiseen ohjelmaan täällä

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen asiantuntijoita sekä Helsingin yliopiston tutkijoita.

Hinta ja peruutusehdot

 • Hinta 350 € (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
 • Peruutusehdot

 

 

 

Päivitetty 31.7.2018