Uutisia 2.3.2016

Opettajatiedonkeruu alkaa – vastaa verkkolomakkeella

Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu käynnistyy maaliskuun alussa. Tänä vuonna tiedonkeruu on uudistunut ja opettajat voivat vastata kyselyyn helposti ja nopeasti verkkolomakkeella.

Tilastokeskus kerää tietoja perusopetuksen, lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön päätoimisista opettajista. Tiedonkeruuprosessia on uudistettu ja kehitetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Helmikuussa oppilaitoksilta kerättiin oppilaitosten opettajien yhteystiedot ja maaliskuussa kaikkiaan 60 000 opettajalle lähetetään sähköpostilla kutsu kyselyyn.

Verkkokyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa

Tulosten luotettavuuden kannalta on tärkeää saada mahdollisimman moni opettaja osallistumaan kyselyyn.  Aiempina vuosina yli 90 prosenttia oppilaitoksista on osallistunut tiedonkeruuseen. Kyselyn tulosten avulla voidaan muun muassa ennakoida opettajatarpeita pidemmällä aikavälillä ja parantaa opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksia. 

Oppilaitokset ja opettajat ovat olleet mukana jo tiedonkeruun suunnitteluvaiheessa. Yhteystietojen keruuta ja opettajatiedonkeruuta pilotoitiin myös syksyllä muutaman koulun kanssa.

Tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa noin 2–3 vuoden välein.

Lisätietoa löytyy opettajatiedonkeruun sivuilta.

Jaa