Uutisia 27.9.2018

Tietotilinpäätös kuvaa tietosuojan toteutumista henkilötietojen käsittelyssä

Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen keskeinen perusperiaate. Tilastokeskuksen ensimmäinen tietotilipäätös kuvaa henkilötietojen käsittelyn lähtökohtia ja toimintatapoja. Raportin tiedot koskevat vuotta 2017.

Tietotilinpäätös esittelee Tilastokeskuksen tilastojen tuottamisen kokonaisprosessia, toimeksiantona tehtävää tietojen keruuta ja tutkimusta, tietopalvelua tilastollisesta perusrekisteristä sekä tietojen luovuttamista tutkimuskäyttöön.

Tilastokeskus tuottaa lähes 160 eri tilastoa, joista suurin osa kuuluu Suomen virallisen tilaston kokonaisuuteen. Kaikista tilastojen tietoaineistoista valtaosa saadaan julkishallinnon rekistereistä tai muista hallinnollisista lähteistä.

Tilastokeskus kerää tietoja myös kyselyillä ja haastatteluilla silloin, jos tarvittavia tietoja ei voida muuten saada. Yksityishenkilöiltä tai kotitalouksilta Tilastokeskus tiedustelee suoraan tietoja vuosittain noin kymmenessä suorassa tiedonkeruussa. Suorista henkilö- tai kotitalouspohjaista tiedonkeruista saatavia tietoja Tilastokeskus hyödyntää kahdessatoista eri tilastossa.

Tilastokeskuksen tietotilinpäätös 2017 (pdf, 37 s.)

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Rantanen p. 029 551 2730
 

Jaa