Uutisia 21.1.2019

Tilastokeskus aloittaa kokeellisten tilastojen julkaisemisen

Kokeellisten tilastojen tuottamisessa käytetään kokonaan uudenlaisia menetelmiä tai aineistoja. Tarkoituksena on testata uusien tuotantomenetelmien toimivuutta käytännössä ja kerätä palautetta uusien tietojen hyödyllisyydestä. Tänään 21.1. julkaistaan kansantalouden tuotantoa kuvaava pikaestimaatti. Myöhemmin kokeellisena tilastona on tarkoitus julkaista ainakin liikevaihtokuvaajien pikaestimaatteja sekä tietoja yritysten investoinneista neljännesvuosittain.

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen pikaennakon mukaan talous kasvoi vuoden 2018 lopussa.
Tutustu pikaestimaatin lukuihin

Pikaestimaatti osa kokeellisia tilastoja

Pikaestimaatti on tuotettu käyttämällä nowcasting-malleja eli lyhyen aikavälin ennustemalleja. Suhdanteita kuvaava pikaestimaatti tuotetaan kokeellisena tilastona siksi, että käytetyt menetelmät eroavat perinteisesti käytössä olevista tilastotuotannon menetelmistä. Kyseessä on koneoppimisalgoritmeillä tuotettu ajantasainen ennuste Tilastokeskuksen virallisesta julkistuksesta.

Kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta laskentamallit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Aineiston kertymisestä johtuen laatu voi vaihdella kuukausien välillä. Ennustemallilla tuotetut tiedot eivät ole Tilastokeskuksen virallisia tilastoja vaan osa kehittämisvaiheessa olevia kokeellisia tilastoja.

Pikaestimaatissa käytettäviä menetelmiä on kehitetty EU-hankkeissa yhdessä Etlan tutkijan Paolo Fornaron sekä muiden tilastovirastojen kanssa. Nowcasting-mallia käyttämällä voidaan merkittävästi lyhentää talouden tilaa kuvaavien tilastojen julkaisuviivettä. ”Kehittämällä uusia estimointimenetelmiä yritämme selvittää, kuinka ajantasaista tietoa voimme uusien tekniikoiden tai aineistojen avulla tuottaa”, yliaktuaari Henri Luomaranta toteaa.

Lisätietoja: yliaktuaari Henri Luomaranta p. 029 551 3595

Kokeelliset tilastot

Jaa