Toimialaluokitus 2008

70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi

Tähän kuuluu yrityksen tai muun organisaation neuvonta, opastus ja avustaminen yrityksen johtamiseen liittyvissä asioissa, esim.:
- strateginen ja operatiivinen suunnittelu
- liiketoiminnan prosessien uudistaminen
- muutosjohtaminen
- kustannusten vähentäminen ja muut taloudelliset asiat
- markkinointistrategiat
- henkilöstöpolitiikka, -käytännöt ja suunnittelu
- palkka- ja eläkestrategiat
- tuotantoaikataulujen ja valvonnan suunnittelu
- laskentamenetelmien ja käsittelyjen suunnittelu, kustannuslaskentaohjelmat, budjettiseurannan menettelyt
- neuvonta ja avustaminen organisaation tehokkuutta ja valvontaa koskevissa asioissa sekä johtamista palvelevan informaation suunnittelussa jne.

Näiden yrityspalvelujen tuottaminen saattaa sisältää neuvontaa, ohjausta ja operationaalisen avun antamista liikeyrityksille ja julkisia palveluja tuottaville organisaatioille.
[1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu


- tietokone-ohjelmistojen ja laskentasysteemien suunnittelu (62010)
- neuvonta ja edustaminen lakiasioissa (6910)
- laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (6920)
- arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut (71110, 7112)
- konsultointi ympäristöä, agronomiaa ja maatalousekonomiaa, turvallisuutta yms. koskevissa asioissa (74909)
- yritysjohdon hankkimista ja hakua koskeva konsultointi (78100)
- konsultointi koulutusasioissa (85600)
- franchising-oikeuksien antajat (77400) [1]

Hakusana

 • franchising konsultointi
 • konsultointi (hallinnon)
 • konsultointi (henkilöstöhallinnon)
 • konsultointi (henkilöstöpolitiikka)
 • konsultointi (johdon)
 • konsultointi (kustannustehokkuus)
 • konsultointi (liiketoiminnan prosessien uudistaminen)
 • konsultointi (liikkeenhoidon)
 • konsultointi (markkinointistrategia)
 • konsultointi (muutosjohtaminen)
 • konsultointi (operatiivinen suunnittelu)
 • konsultointi (strateginen suunnittelu)
 • konsultointi (taloushallinnon)
 • konsultointi (tuotanto- ja työmenetelmä-)
 • konsultointi (yrityksen tervehdyttämisen)
 • markkinointikonsultointi (strateginen suunnittelu)
 • muutosjohtamisen konsultointi
 • operatiivisen suunnittelun konsultointi
 • operationaalisen avun antaminen yrityksille
 • strategisen suunnittelun konsultointi
 • taloushallinnon konsultointi
 • tuotannon ja työmenetelmien konsultointi

...