XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Korjausrakentamisen hintakehitys

Tiedonkeruun kuvaus

Rakentamisen toimialalla olevilta yrityksiltä kysytään arviota talonrakentamisen urakkahintojen kehityksestä viimeisen vuoden aikana. Arvio pyydetään tekemään sen perusteella, millaisia hinnanmuutoksia yritykset ovat havainneet omissa rakennuspalveluiden ostoissa (alihankinnoissa). Hinta-arviota kysytään erikseen korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen alihankinnoista.

Isännöintitoimistoilta sekä suurimmilta vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä kysytään tiedot korjausrakentamisen hintakehityksestä yleisesti sekä erikseen vuosikorjauksista, putki-, julkisivu- ja kattoremonteista.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kysytään rakennusyrityksiltä, isännöintitoimistoilta, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä.

Mihin tietoja käytetään?

Korjausrakentamisen kansantaloudellinen merkitys on erittäin suuri, silti korjausrakentamisen hintakehityksestä ei ole saatavilla luotettavaa hinnanmuutostietoa. Korjausrakentamisen hintakyselyllä vastataan tähän puutteeseen.

Peruste

Tilastolaki 280/2004

Tietojen käsittely

Tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen