XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikysely (BOPA)

Tiedonkeruun kuvaus

Kyselyssä kerätään tietoja suurimmilta Suomessa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä, joilla on ulkomaisia rahoitussaamisia ja -velkoja. Kysely kattaa kaikki kotimaiset sektorit (pl. kotitaloudet). Kyselyssä raportoidaan tiedot raportointivelvollisen yhteisön ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista. Kysely kattaa yritysryhmän sisäiset ja ulkopuoliset ulkomaiset saamiset ja velat. Tarvittaessa joiltakin vastaajista pyydetään erillinen selvitys yrityskaupoista ja fuusioista.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonantovelvollisia ovat otoksen perusteella valitut suomalaiset yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilaston laadintaan sekä Suorat sijoitukset -tilaston laadintaan. Lisäksi tietoja hyödynnetään rahoitustilinpidon laadinnassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään yksinomaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tiedot julkaistaan niin, etteivät yksittäisen yrityksen tiedot paljastu.

Muutos

Vuoden 2013 loppuun saakka Suomen Pankki on toteuttanut maksutaseen vuosikyselyn ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista. Vuosina 2014-2016 kysely toteutetiin Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin yhteisenä tiedonkeruuna. Vuodesta 2017 lähtien vastuu tiedonkeruusta siirtyy kokonaisuudessaan Tilastokeskukselle.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva