XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Energiakaivojen poraustiedot

Tiedonkeruun kuvaus

Energiakaivojen poraustiedot -kyselyllä kerätään tietoja poratuista energiakaivoista ja porausmetreistä luokiteltuna lämpöpumpun teholuokkittain ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Energiakaivojen poraustiedot -tiedonkeruu on siirtynyt Tilastokeskukselle vuonna 2021 Poratek ry:ltä ja laajennettu koskemaan jäsenkentän ulkopuolisia toimijoita.

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain helmikuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Energiakaivojen poraustiedot -kyselyn piiriin kuuluvat kaivonporausalan urakoitsijat.

Tiedonkeruu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Mihin tietoja käytetään?

Kyselyn kautta saatavia tietoja hyödynnetään ilmastoystävällisen lämmitysenergian kehityksen seurannassa ja Suomen uusiutuvan energian osuuden laskennassa Tilastokeskuksessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva