Vastaatko kyselyihimme tai toimitatko meille tietoja? Kehitämme uusia verkkosivuja, joiden toivomme tekevän vastaamisesta helpompaa. Tutustu beta- eli testisivuihimme ja kerro meille, mikä toimii ja mitä voisimme parantaa!

Testisivuilta löydät nyt seuraavat kyselyt ja tiedonkeruut:

Tutustu uusiin sivuihin

Tiedonkeruut

Tilastokeskus tuottaa lähes 160 eri tilastoa. Tilastojen tietoaineistoista valtaosa saadaan julkishallinnon valmiista rekistereistä. Tilastokeskus kerää tietoja myös kyselyillä ja haastatteluilla silloin, kun tarvittavia tietoja ei voi muuten saada.

Sinun vastauksesi ovat tärkeitä (video YouTube-palvelussa)  

Tilastojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valituista vastaa tiedonkeruisiin. Osallistumalla autat meitä tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. 

Tilastokeskus käsittelee kaikki saadut tiedot luottamuksellisina. Henkilötietojen käsittelyperusteena Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvässä suorassa henkilötiedonkeruussa on yleinen etu. Lisätietoa tietosuojasta.

Tiedot julkaistaan tilastoina ja tutkimuksina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön tai yrityksen vastauksia.

Tiedon matka keruusta tilastoiksi

Tutustu tiedon matkaan keruusta tilastoiksi. Jos saat kutsun Tilastokeskuksen tutkimukseen, osallistuthan. Sinä olet korvaamaton!

Sinä olet korvaamaton Jos saat kutsun tilastokeskuksen tutkimukseen, osallistuthan. Edustat laajaa joukkoa suomalaisista ja sinun vastauksesi on tärkeä. 1. Kohderyhmä ja otos Olet satunnaisotannalla valittu vastaaja. Valitusta kohderyhmästä muodostetaan otos. 2. Kutsu valituille Saat kirjallisen osallistumis¬kutsun ja usein myös esitteen tutkimuksesta. 3. Tiedonkeruumenetelmä Kysely voi olla haastattelututkimus, verkko¬- kysely tai postitse lähetettävä lomake¬kysely.  Haastattelututkimus tehdään joko puhelimitse tai käyntihaastatteluna. 4. Aineiston käsittely Kerätyt tiedot siirtyvät tilastokeskukseen. Aineisto käsitellään niin, että kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei voida tunnistaa.  5. Jatkojalostaminen Tietoa jatkojalostetaan tilastotieteen sääntöjen pohjalta, sitä tarkistetaan, muokataan ja luokitellaan. 6. Julkaisu Tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi. 7. Tilastotiedon viestintä Tietoa välitetään mediassa ja  myös tilastokeskuksen julkaisuissa. 8. Luotettava tieto käytössä Saat esimerkiksi käyttöösi tilastotietoa hintojen ja vuokrien kehityksestä. Jos suunnittelet opintoja, voit selvittää millaiset työllistymis¬mahdollisuudet eri tutkinnon suorittaneilla on. Yritykset hyödyntävät tietoja toiminnassaan, virkamiehet päätöksenteossa ja tutkijat tutkimus työssään. Hyvä yhteiskunta rakentuu luotettavan tilastotiedon varaan. Me kaikki olemme tilastoja.