XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opiskelijakysely

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää tällä kyselyllä koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitosten osoite- ja opiskelijamäärätietoja.

Kerättäviä tietoja ovat:
- oppilaitosten voimassa olevat käynti- ja jakeluosoitteet
- oppilaitoskohtaiset opiskelijamäärätiedot eri koulutusmuodoissa 20.9. tilannetta koskien

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruukirje postitetaan koulutuksen järjestäjille, jotka organisoivat keruun oppilaitoksiltaan.

Keruu on oppilaitoskohtainen ja siihen vastaavat peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella.

Kysely on avoinna 10.9.–10.10.

Lomakkeelle voivat kirjautua ainoastaan Tilastokeskuksen käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Mihin tietoja käytetään?

Kyselyn tietoja käytetään Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin osoitteiden ja opiskelijamäärien päivittämiseen sekä koulutustilastojen tuottamisessa käytettyjen KOSKI-tietovarannon tietojen tarkistamiseen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/04

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva