XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kansainvälinen hintavertailu: Koneiden ja laitteiden hintakeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Kansainvälisen hintavertailun tarkoitus on tuottaa maakohtaiset ostovoimapariteetit. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna.

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1445/2007.

Koneiden ja laitteiden hintoja kerätään investointihyödykkeiden hintavertailuun joka toinen vuosi. Hintoja kerätään jälleen vuonna 2023.

Keneltä tietoja kerätään?

Hintoja kerätään vähittäismyyjiltä, maahantuojilta ja valmistajilta riippuen hinnoiteltavasta tuotteesta. Useissa tapauksissa vastaajia ovat maahantuojat ja valmistajat, riippumatta sijainnistaan Suomessa. Hinnat kerää Tilastokeskuksen palveluksessa oleva tilastonlaatija pääosin puhelimitse ja sähköpostitse.

Koneiden ja laitteiden hintakeruussa kerätään noin 250 hintaa.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä hintoja käytetään ostovoimapariteettien laskemiseen Suomelle. Laskennasta vastaa EU:n tilastovirasto Eurostat, joka myös julkaisee lopulliset vuosittaiset tulokset.

Ostovoimapariteetin avulla mitataan kansantalouden rahan arvoa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansantulon arvo (yleensä) euroiksi tai Yhdysvaltojen dollareiksi.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

EP:N JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1445/2007

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin.

Tiedot julkaistaan ainoastaan indeksimuotoisina tilastoina tuoteryhmätasolla. Yksittäisen liikkeen tai tuotteen tietoja ei voi tunnistaa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen