XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kotimaan vesiliikenteen matkustajaliikenne

Tiedonkeruun kuvaus

Kotimaan vesiliikenteen matkustajaliikenteen tiedot perustuvat matkustajaliikennettä harjoittaville yri­tyksille ja liikennöitsijöille vuosittain lähetettävään kyselyyn

Keneltä tietoja kerätään?

Yrityskyselyssä ovat mukana yritykset, joilla on matkustajaliikenteeseen katsastettuja, kotimaan liikenteessä toimivia aluksia.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Kotimaan vesiliikenteen vuosijulkaisun tuottamiseen.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Valtiovarainministeriön toimeksiannosta Tilastokeskus, Traficom sekä Väylävirasto laativat yhteisen esityksen virallisen tilastoinnin keskittämisestä Tilastokeskukseen. Vuoden 2020 aikana liikenteen ESS- ja SVT-tilastointi keskitetään Tilastokeskukseen. Tilastoinnin toteuttamiseen liittyy tämä suora tiedonkeruu, joka siirtyy Tilastokeskuksen tehtäväksi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva