XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maa- ja biokaasun hintakysely

Tiedonkeruun kuvaus

Kyselyssä kerätään tietoja maakaasun hankinnasta ja hinnoista loppukäyttäjille.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään otokseen valikoituneilta maakaasua käyttäviltä yrityksiltä. Ostokseen valitut edustavat kuutta maakaasun kulutusluokkaa.

Mihin tietoja käytetään?

Raportointivelvoitteen täyttäminen liittyen EU komission asetukseen sähkön ja maakaasun hintatilastoista COM(2015) 496 final 2015/0239 (COD) puolivuosittain.

Kansainvälisen energiaviraston IEA:n neljännesvuosittaisen tiedonkeruun lähdeaineistoksi.

Tilastokeskuksen neljönnesvuosittain laadittavan energian hinnat tilaston lähdeaineistoksi.

Tuottajahintaindeksien lähdeaineistoksi kuukausittain.

Maakaasun hintatilastot tuotteen lähdeaineistoksi.

Peruste

COM(2015)496 final 2015/0239

Tietojen käsittely

Tiedot kerätään internet-lomakkeella tiedonantajilta. Lomakkeelle tallennetut tiedot tarkastetaan, poikkeavista tiedoista pyydetään selvitystä tiedonantajalta, hyväksytyt tiedot siirretään laskentaan, joka tuottaa maakaasun keskihintatiedon kuudelle kulutusluokalle.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen