XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden polttoaineet

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden polttoainekyselyssä kerätään tiedot kuukausittaisesta polttoaineiden käytöstä. Tiedonkeruu suoritetaan neljännesvuosittain sähköpostitse ja yritykset vastaavat kyselyyn omilla energiaraporteillaan.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki metsäteollisuuden polttoainekäytöltään merkittävät konsernit.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja hyödynnetään neljännesvuosittain laadittavassa energian hankinta ja kulutus -tilastossa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Energiatilastoasetus (2008/1099/EY)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen