XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden toimipaikkakysely

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden toimipaikkakyselyssä kerätään vuosittain yritysten teollisilta toimipaikoilta tietoa tuotoista ja kuluista, investoinneista ja varastoista. Valtaosa tilaston tietosisällöstä saadaan verottajan elinkeinoverotusaineistosta. Aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla. Teollisuuteen luetaan kaivos- ja kaivannaistoiminta, tehdasteollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesi- ja jätehuolto.

Euroopan unionin asetukset edellyttävät teollisuuden toimipaikkatietojen keruuta (yritystoiminnan rakennetilastoasetus Nro 295/2008 ja asetus kansantaloudentilinpidon ja aluetilinpidon laadinnasta, EKT Nro 2223/96).

Tiedot voi toimittaa verkkolomakkeella. Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi vuoden 2021 aikana. Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Toimipaikkakyselyn piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki vähintään 50 hengen monitoimipaikkaisten yritysten teolliset toimipaikat. Eräissä tapauksissa kyselyn piiriin kuuluvat myös tätä pienempien yritysten teolliset toimipaikat. Kyselyn piiriin kuuluu myös kuntien teollisia yksiköitä.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Teollisuuden toimipaikkapohjaisia tietoja käytetään alueellisen yritystoimintatilaston sekä muiden rakenne- ja taloustilastojen laadintaan. Kerättäviä tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon, aluetilinpidon ja rahoitustilinpidon laskennassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004), §14 ja 15

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Tiedustelu on toteutettu nimellä Teollisuuden toimipaikkatiedustelu (T5) vuosina 2006 - 2013.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva