XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Varastotiedustelu (kaupan ja teollisuuden)

Tiedonkeruun kuvaus

Varastotiedustelussa tavoitteena on selvittää kaupan ja teollisuuden aloilla toimivien yritysten varastojen arvo tavaratyypeittäin kunkin vuosineljänneksen lopussa. Käytetyt tavaratyypit ovat aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet sekä kauppatavarat.

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun kuuluu noin 270 kaupan alan ja 420 teollisuuden yritystä. Otoksen muodostamisen lähtökohtana on ollut valita otokseen liikevaihdolla mitattuna toimialansa merkittävimpiä yrityksiä. Otosta päivitetään vuosittain.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Teollisuuden ja kaupan varastotiedustelun tiedot kuvaavat kaupan ja teollisuuden varastojen arvon kehitystä ja niiden tasoa vuosineljännesten lopussa. Tilaston tietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidon varastojen muutoserän kokoamisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston laadinta erillisenä tilastona on lakkautettu vuoden 2021 neljännen neljänneksen tietojen julkaisun jälkeen 18.2.2022.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen