XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valtion takaukset

Tiedonkeruun kuvaus

Valtion takaukset -tiedonkeruussa kerätään sektorikohtaista tietoa valtion erityisluottolaitosten myöntämistä Euroopan tilinpitojärjestelmä EKT2010:n mukaisista takauksista, joista valtio viime kädessä vastaa. Kyseessä on kokonaistutkimus, joka toteutetaan suorana tiedonkeruuna takauksia myöntäviltä yksiköiltä. Tiedot kerätään neljännesvuosittain ja palautusviive on 1,5 kuukautta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta yksiköiltä, jotka myöntävät ja hallinnoivat takauksia, joista valtio viime kädessä vastaa.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Takaustiedot raportoidaan Kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle ja Euroopan komissiolle. Suomi on sitoutunut toimittamaan IMF:lle nk. SDDS–standardin mukaiset tiedot, koska Suomen valtion takausvelka oli yli 5 % valtion kokonaisvelasta. Euroopan komissiolle tiedot raportoidaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen N:o 1222/2004 mukaisesti.

Takaustiedot julkaistaan julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen