XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valtion takaukset

Tiedonkeruun kuvaus

Valtion takaukset -tiedustelu toimitetaan kaikille instituutioille, jotka myöntävät takauksia, joista valtio viime kädessä vastaa. Tiedonantajien kanssa on sovittu, että kukin tuottaa oman erillislainsäädäntönsä mukaisten takaustyyppien osalta takauksen saajan sektoreittaiset tiedot. Tilastokeskus tekee yhteenvedot saaduista tiedoista. Tiedot kerätään neljännesvuosittain ja palautusviive on 1,5 kuukautta.

Keneltä tietoja kerätään?

Kaikki yksiköt, jotka myöntävät ja hallinnoivat takauksia, joista valtio viime kädessä vastaa.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään takaustietojen raportoimiseen EU-komissiolle ja IMF:lle. Takaustiedot julkaistaan neljänneksittäin julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa. Tilasto julkaistaan neljänneksittäin Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Valtion takaustilastoa tarvitaan mm. kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tarpeisiin. Suomi on sitoutunut toimittamaan IMF:lle nk. SDDS–standardin mukaiset tiedot, koska Suomen valtion takausvelka oli yli 5 % valtion kokonaisvelasta.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen