XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysten tutkimus ja kehittäminen

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysten tutkimus ja kehittäminen tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) menoja sekä niiden rahoitusta, tutkimushenkilöstön koulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettyä työaikaa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös yrityksen ulkopuolelta tilattujen tutkimuksen ja kehittämisen menoja.

Tutkimus on EU-harmonisoitu ja se toteutetaan yhtenäisellä tietosisällöllä ja samoilla menetelmillä kaikissa EU-maissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastointi perustuu Euroopan unionin asetuksiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) ja EU:n komission täytäntöönpanoasetus (N:o 2020/1197).

Tutkimus toteutetaan vuosittain ja tietojen kerääminen aloitetaan maalis- huhtikuussa. Kyselyyn vastataan internetissä sähköisellä lomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohteena ovat yritykset, jotka ovat aiemmissa kyselyissä ilmoittaneet tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tuotekehitystukea Tekesiltä ja Sitralta saaneet yritykset.

Tiedot kerätään kaikilta vähintään sata henkilöä työllistäviltä yrityksiltä kaikilta toimialoilta. 10 - 99 työllistävistä yrityksistä poimitaan otos.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjen resurssien kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä.

Tutkimuksen tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisessä vertailussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tietojen antaminen Yritysten tutkimus ja kehittäminen tutkimukseen perustuu tilastolakiin (280/2004, 14 §).

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva