Tilasto-oppaiden saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen Tilasto-oppaita. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 18.4.2024.

Tilastokeskuksen Tilasto-oppaita ovat:

Tässä selosteessa näihin oppaisiin viitataan sanalla Tilasto-oppaat.

Tilasto-oppaista on runsaasti linkkejä eri palveluihin, myös Tilastokeskuksen muualla julkaisemiin sisältöihin. Tässä selosteessa ei käsitellä muualla sijaitsevien aineistojen saavutettavuutta.

Tavoitteemme on pitää huolta verkkopalvelujemme saavutettavuudesta digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti.

Miten saavutettavia Tilasto-oppaat ovat?

Tilasto-oppaat täyttävät verkkosisältöjen saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG 2.1, taso AA).

Jos tarvitset sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden vuoksi käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilasto-oppaissa on?

Valitettavasti oppaissamme on saavutettavuuspuutteita. Pyrimme korjaamaan listassa mainitut puutteet. Teemme tarvittaessa yhteistyötä Tilasto-oppaiden alustan kehittäneen Springshare-yhtiön kanssa.

Palvelusta löydetyt ongelmat on ryhmitelty saavutettavuuden periaatteiden mukaan. Ongelmien yhteydessä on kerrottu, mikä onnistumiskriteeri asian kohdalla ei täyty.

Havaittava

 • Joiltakin kuvina esitetyiltä matemaattisilta kaavoilta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Oppaissa voi olla liitetiedostoja pdf-muodossa. Näissä liitteissä esitettävissä kuvioissa ei aina ole riittävää tekstivastinetta. Lisäksi kuviot on saatettu upottaa muussa muodossa, kuin tavallisena kuvatiedostona, jolloin ruudunlukija pääsee käsiksi kuvion merkintöihin. Tämä voi olla ruudunlukijaa käyttävälle hämmentävää. (WCAG 1.1.1)
 • Osassa videoista tekstitys ei sisällä kaikkea videon ääniraidalla tapahtuvaa, eikä videoissa ole käytetty kuvailutulkkausta, vaikka se joissakin videoissa olisi tarpeen. (WCAG 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Joissakin oppaissa olevissa harjoitustehtävissä sisällön esittämisjärjestys ruudunlukijalla ei ole johdonmukainen eikä ruudunlukijakäyttäjä saa tietoa kaikista ilmoituksista, jotka auttavat ymmärtämään etenemistä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3)
 • Oppaiden nimiä ei ole merkitty otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Kuvioiden nimiä ei ole liitetty kuvioihin teknisesti, vaan ne ovat tavallista tekstiä. (WCAG 1.3.1)
 • Leipätekstin linkit erottuvat normaalitilassa pelkällä värillä. Alleviivaus ilmestyy vasta, kun linkki on kohdistettuna. (WCAG 1.4.1)
 • Oppaissa on tilastokuvioita, joissa väriä käytetään ainoana merkitystä välittävänä tekijänä. Lisäksi tilastokuvioissa vierekkäisten värien keskinäinen kontrasti ei ole kaikissa kuvioissa riittävä. (WCAG 1.4.1, 1.4.11)
 • Joissakin oppaissa olevassa harjoitustehtäväosiossa käyttäjälle annettava palaute ei ole riittävällä kontrastilla silloin, kun vastaukset ovat oikein. (WCAG 1.4.3)
 • Joissakin oppaissa käytetyissä, palkkimuotoisissa kuvioissa teksti ei aina erotu riittävästi. (WCAG 1.4.3)
 • Kun pelkkää tekstin kokoa suurentaa, kaikki navigaatioelementit eivät näy kunnolla. (WCAG 1.4.4)
 • Oppaissa käytetyt matemaattiset kaavat on esitetty kuvina. Toistaiseksi kaavojen esittäminen tekstimuodossa ei ole ollut teknisesti mahdollista. (WCAG 1.4.5)
 • Taulukoissa käytetty rajaviivojen väri ei ole kontrastiltaan riittävä. (WCAG 1.4.11)
 • Joissakin oppaissa on käytössä animaatioelementti. Animaation ohjausta helpottava aikajana ei erotu sivun taustasta riittävästi. Myös itse animaatioissa voi olla ongelmia värien käytön suhteen. (WCAG 1.4.11)
 • Kun sivuja tarkastelee kapeassa näkymässä, esimerkiksi mobiililaitteella: päänavigaatiosta voi avata valikkoja, jotka avautuvat muun sisällön päälle ja joita ei saa suljettua siirtämättä kohdistusta. (1.4.13 WCAG)

Hallittava

 • Joissakin oppaissa oleva harjoitustehtäväosio voi olla näppäimistökäyttäjälle hämmentävä. Toiminto on käytettävissä näppäimistöllä, mutta siihen pääseminen vaatii muutaman tabulaattoripainalluksen. (WCAG 2.1.1)
 • Tutkimusaineistot etäkäytössä -oppaassa on esimerkkejä pyörivässä galleriassa, joka on käytettävissä näppäimistöllä. Käyttöohje on kuitenkin gallerian sisällä ja toiminnon hahmottaminen ruudunlukijan avulla voi olla hankalaa. (WCAG 2.1.1)
 • Tilastokeskuksen nimi on englanniksi oppaiden sivuotsikoissa. Sivuotsikot näkyvät mm. selaimen välilehtien niminä. (WCAG 2.4.2)
 • Oppaissa ei ole sivukohtaista hakukonetta eikä sivukarttaa. (WCAG 2.4.5)
 • Joissakin oppaissa olevassa harjoitustehtäväosiossa on painike Seuraava, joka toimii myös merkityksessä "tarkista". Tästä ohjeistetaan käyttäjää erikseen. (WCAG 2.4.6)

Ymmärrettävä

 • Sivun alkuun vievä painike on englanninkielinen. (WCAG 3.1.2)
 • Kansainvälistä tilastotietoa koskevien sisältöjen yhteydessä on englanninkielisiä linkkejä ja ilmauksia, joita ei ole merkitty englanninkielisiksi. (WCAG 3.1.2)
 • Tilastotiedonlähteiden hakusivulla jaa-painikkeen ruudunlukijalle kuuluva teksti on englanninkielistä eikä sitä ole merkitty englanninkieliseksi. (WCAG 3.1.2)
 • Testaa tietosi -osion upotuksen kieleksi on merkitty englanti, vaikka sisältö on suomenkielistä. (WCAG 3.1.2)
 • Tilastotiedonlähteiden haku -sivulla on pudotusvalikoita, joiden sisällön klikkaaminen päivittää sivun sisältöä automaattisesti. Tästä ei varoiteta käyttäjää etukäteen. (WCAG 3.2.2)

Toimintavarma

 • Sivujen koodissa on joitakin puutteita. (WCAG 4.1.1)

Lain ulkopuolella olevat sisällöt

Tiedot lain ulkopuolelle kuuluvista sisällöistä löytyvät lain ensimmäisestä luvusta, 3 § loppupuolelta.

Muut kuin suomenkieliset nimet ja tilastotermit

Vaatimus muunkielisen tekstisisällön merkitsemisestä ei koske nimiä. Oppaissa on mukana esimerkiksi organisaatioiden, tutkimusten ja tilastojen vieraskielisiä nimiä, ilman avustaville välineille tarkoitettua kielimerkintää.

Vaatimus ei myöskään koske ammattisanastoa. Oppaissa käytetään englanninkielisiä tilastotermejä, joita ei ole merkitty englanninkielisiksi. Tarjoamme termeille kuitenkin suomenkielisen vastineen aina, kun mahdollista.

Lisätietoa kielimerkintöjen vaatimuksesta löydät täältä.

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kolmannen osapuolen tekemää sisältöä.

Tunnistamiamme saavutettavuusongelmia tällaisen sisällön osalta ovat:

 • Upotetun YouTube-soittimen painikkeita ei lueta kaikilla ruudunlukijoilla oikein. (WCAG 1.1.1)
 • Oppaisiin on upotettu myös muiden kuin Tilastokeskuksen tekemiä videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. (WCAG 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on upotettu OECD:n tilastovisualisointi, joka tarjoaa ruudunlukijakäyttäjälle saavutettavaa versiota, mutta linkki ei vie näppäimistökäyttäjää minnekään. (WCAG 2.1.1)
 • Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on upotettu Eurostatin, OECD:n ja YK:n twiittejä Twitter-upotuksena. Näiden sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia. (WCAG 2.1.1)

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat Tilasto-oppaiden saavutettavuudessa puutteita, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro niistä meille! Teemme parhaamme ongelmien korjaamiseksi, ja olemme tarvittaessa yhteydessä alustaa kehittävään Springshare-yhtiöön.

Voit ottaa yhteyttä:

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, kerro siitä ensin meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.           

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000