Tilasto-oppaiden saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen Tilasto-oppaita, joita ovat

Tässä selosteessa näihin oppaisiin viitataan sanalla Tilasto-oppaat.

Tilasto-oppaista on runsaasti linkkejä eri palveluihin, myös Tilastokeskuksen muualla julkaisemiin sisältöihin. Tässä selosteessa ei käsitellä muualla sijaitsevien aineistojen saavutettavuutta.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 15.9.2020, ja sitä on päivitetty 23.2.2021.

Miten saavutettavia Tilasto-oppaat ovat?

Tilasto-oppaat täyttävät osittain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@tilastokeskus.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilasto-oppaissa on?

 • Muutamista kuvista puuttuu tekstivastine tai tekstivastine ei ole riittävä. (WCAG 1.1.1)
 • Tilasto-oppaissa on ohjevideoita, joissa on tekstitys, mutta muutamissa kohdissa kuvailutulkkaus olisi tarpeen eikä sellaista ole. Lisäksi videoilla annetaan joitakin pelkkään suuntiin nojaavia ohjeita. Koska nämä sisällöt on julkaistu ennen 23.9.2020, saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 4 mom.).  (WCAG 1.2.3, 1.2.5, 1.3.3)
 • Oppaissa on tilastokuvioita, joissa väriä käytetään ainoana merkitystä välittävänä tekijänä. Lisäksi tilastokuvioissa vierekkäisten värien keskinäinen kontrasti ei ole kaikissa kuvioissa riittävä. (WCAG 1.4.1, 1.4.11)
 • Muutamissa yksittäisissä kohdissa tekstin ja taustan kontrasti ei riitä. (WCAG 1.4.3)
 • Kun pelkkää tekstin kokoa suurentaa, kaikki navigaatioelementit eivät näy kunnolla. (WCAG 1.4.4)
 • Fokus ei erotu kaikissa kohdissa riittävästi. (WCAG 1.4.11)
 • Kun sivuja tarkastelee kapeassa näkymässä, esimerkiksi mobiililaitteella, päänavigaatiosta voi avata valikkoja, jotka avautuvat muun sisällön päälle ja joita ei saa suljettua siirtämättä kohdistusta. (1.4.13 WCAG)
 • Osiot ohittava mekanismi (hyppylinkki) on tarjolla, mutta se on englanninkielinen. (WCAG 2.4.1)
 • Oppaissa ei ole sivukohtaista hakukonetta eikä sivukarttaa. (WCAG 2.4.5)
 • Kansainvälistä tilastotietoa koskevien sisältöjen yhteydessä on englanninkielisiä linkkejä ja ilmauksia, joita ei ole merkitty englanninkielisiksi. Tilastotiedonlähteiden hakusivulla jaa-painikkeen ruudunlukijalle kuuluva teksti on englanninkielistä eikä sitä ole merkitty englanninkieliseksi. (WCAG 3.1.2)
 • Tilastotiedonlähteiden haku -sivulla on pudotusvalikoita, joiden sisällön klikkaaminen päivittää sivun sisältöä automaattisesti. Tästä ei varoiteta käyttäjää etukäteen. (WCAG 3.2.2)
 • Sivujen koodissa on joitakin puutteita. (WCAG 4.1.1)
 • Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on upotettu Eurostatin, OECD:n ja YK:n twiittejä Twitter-upotuksena sekä interaktiivinen OECD:n tilastovisualisointi. Näiden sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia, mutta koska ne ovat kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § 3 mom. 6 kohta).

Pyrimme korjaamaan listassa mainitut puutteet. Teemme tarvittaessa yhteistyötä Tilasto-oppaiden alustan kehittäneen Springshare-yhtiön kanssa.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilasto-oppaiden saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi, ja olemme tarvittaessa yhteydessä alustaa kehittävään Springshare-yhtiöön.

Voit antaa palautetta Tilastokeskuksen palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@tilastokeskus.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.           

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000