Tilasto-oppaiden saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen Tilasto-oppaita, joita ovat:

Tässä selosteessa näihin oppaisiin viitataan sanalla Tilasto-oppaat.

Tilasto-oppaista on runsaasti linkkejä eri palveluihin, myös Tilastokeskuksen muualla julkaisemiin sisältöihin. Tässä selosteessa ei käsitellä muualla sijaitsevien aineistojen saavutettavuutta.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 15.9.2020, ja sitä on päivitetty 25.10.2023.

Miten saavutettavia Tilasto-oppaat ovat?

Tilasto-oppaat täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilasto-oppaissa on?

 • Joiltakin kuvina esitetyiltä matemaattisilta kaavoilta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Upotetun YouTube-soittimen painikkeita ei lueta kaikilla ruudunlukijoilla oikein. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 1.1.1)
 • Oppaissa voi olla liitetiedostoja pdf-muodossa. Näissä liitteissä esitettävissä kuvioissa ei aina ole riittävää tekstivastinetta. Lisäksi kuviot on saatettu upottaa muussa muodossa, kuin tavallisena kuvatiedostona, jolloin ruudunlukija pääsee käsiksi kuvion merkintöihin. Tämä on ruudunlukijaa käyttävälle hämmentävää. (WCAG 1.1.1)
 • Osassa videoista tekstitys ei sisällä kaikkea videon ääniraidalla tapahtuvaa, eikä videoissa ole käytetty kuvailutulkkausta, vaikka se joissakin videoissa olisi tarpeen. Oppaisiin on upotettu myös eri organisaatioiden tuottamia ja kilpailuosallistujien tekemiä videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Joissakin oppaissa olevissa harjoitustehtävissä sisällön esittämisjärjestys ruudunlukijalla ei ole johdonmukainen eikä ruudunlukijakäyttäjä saa tietoa kaikista ilmoituksista, jotka auttavat ymmärtämään etenemistä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3)
 • Leipätekstin linkit erottuvat normaalitilassa pelkällä värillä. Alleviivaus ilmestyy vasta, kun linkki on kohdistettuna. (WCAG 1.4.1)
 • Oppaissa on tilastokuvioita, joissa väriä käytetään ainoana merkitystä välittävänä tekijänä. Lisäksi tilastokuvioissa vierekkäisten värien keskinäinen kontrasti ei ole kaikissa kuvioissa riittävä. (WCAG 1.4.1, 1.4.11)
 • Joissakin oppaissa olevassa harjoitustehtäväosiossa käyttäjälle annettava palaute ei ole riittävällä kontrastilla silloin, kun vastaukset ovat oikein. (WCAG 1.4.3)
 • Joissakin oppaissa käytetyissä, palkkimuotoisissa kuvioissa teksti ei aina erotu riittävästi. (WCAG 1.4.3)
 • Kun pelkkää tekstin kokoa suurentaa, kaikki navigaatioelementit eivät näy kunnolla. (WCAG 1.4.4)
 • Oppaissa käytetyt matemaattiset kaavat on esitetty kuvina. Toistaiseksi kaavojen esittäminen tekstimuodossa ei ole ollut teknisesti mahdollista. (WCAG 1.4.5)
 • Taulukoissa käytetty rajaviivojen väri ei ole kontrastiltaan riittävä. (WCAG 1.4.11)
 • Kun sivuja tarkastelee kapeassa näkymässä, esimerkiksi mobiililaitteella, päänavigaatiosta voi avata valikkoja, jotka avautuvat muun sisällön päälle ja joita ei saa suljettua siirtämättä kohdistusta. (1.4.13 WCAG)
 • Joissakin oppaissa oleva harjoitustehtäväosio voi olla näppäimistökäyttäjälle hämmentävä. Toiminto on käytettävissä näppäimistöllä, mutta siihen pääseminen vaatii muutaman tabulaattoripainalluksen. (WCAG 2.1.1)
 • Tutkimusaineistot etäkäytössä -oppaassa on esimerkkejä pyörivässä galleriassa, joka on käytettävissä näppäimistöllä, mutta käyttöohje on gallerian sisällä ja toiminnon hahmottaminen ruudunlukijan avulla voi olla hankalaa. (WCAG 2.1.1)
 • Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on upotettu OECD:n tilastovisualisointi, joka tarjoaa ruudunlukijakäyttäjälle saavutettavaa versiota, mutta linkki ei vie näppäimistökäyttäjää minnekään. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 2.1.1)
 • Tilastokeskuksen nimi on englanniksi oppaiden sivuotsikoissa. Sivuotsikot näkyvät mm. selaimen välilehtien niminä. (WCAG 2.4.2)
 • Oppaissa ei ole sivukohtaista hakukonetta eikä sivukarttaa. (WCAG 2.4.5)
 • Joissakin oppaissa olevassa harjoitustehtäväosiossa on painike Seuraava, joka toimii myös merkityksessä "tarkista". Tästä ohjeistetaan käyttäjää erikseen. (WCAG 2.4.6)
 • Kansainvälistä tilastotietoa koskevien sisältöjen yhteydessä on englanninkielisiä linkkejä ja ilmauksia, joita ei ole merkitty englanninkielisiksi. (WCAG 3.1.2)
 • Tilastotiedonlähteiden hakusivulla jaa-painikkeen ruudunlukijalle kuuluva teksti on englanninkielistä eikä sitä ole merkitty englanninkieliseksi. (WCAG 3.1.2)
 • Testaa tietosi -osion upotuksen kieleksi on merkitty englanti, vaikka sisältö on suomenkielistä. (WCAG 3.1.2)
 • Tilastotiedonlähteiden haku -sivulla on pudotusvalikoita, joiden sisällön klikkaaminen päivittää sivun sisältöä automaattisesti. Tästä ei varoiteta käyttäjää etukäteen. (WCAG 3.2.2)
 • Sivujen koodissa on joitakin puutteita. (WCAG 4.1.1)
 • Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on upotettu Eurostatin, OECD:n ja YK:n twiittejä Twitter-upotuksena sekä interaktiivinen OECD:n tilastovisualisointi. Näiden sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia, mutta koska ne ovat kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § 3 mom. 6 kohta).

Pyrimme korjaamaan listassa mainitut puutteet. Teemme tarvittaessa yhteistyötä Tilasto-oppaiden alustan kehittäneen Springshare-yhtiön kanssa.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilasto-oppaiden saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi, ja olemme tarvittaessa yhteydessä alustaa kehittävään Springshare-yhtiöön.

Voit antaa palautetta Tilastokeskuksen palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.           

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000