Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantoja.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 11.9.2020, ja sitä on päivitetty 6.4.2023.

Miten saavutettavia Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat ovat?

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannoissa on?

Tietokannan yläosassa oleva Tilastokeskuksen logo toimii linkkinä tietokantalistaan, vaikka sen alt-teksti väittää linkin vievän Tilastokeskuksen verkkopalvelun etusivulle. (WCAG 1.1.1)

Tietokannan muodostamissa taulukoissa taulukon otsikko on merkitty taulukon sisälle yhdistettyyn soluun, ja se kuuluu ruudunlukuohjelmille häiritsevästi, kun käyttäjä liikkuu taulukon solusta toiseen. Hakutulossivulta puuttuu 1. tason otsikko. Käyttöohjesivulta muuttuvat kaikki semanttiset merkinnät. Joissakin työkaluvalikon työkaluissa on valikkoja, joiden valintaruutujen nimeä ei ole yhdistetty oikein valintaruutuun. Tietokannan haun täsmentäviä painikkeita ei ole ryhmitelty ryhmäksi. (WCAG 1.3.1)

Tietokannan muodostamissa kuvioissa väri on ainoa merkitystä välittävä keino. Tietoja voi kuitenkin tarkastella taulukkomuodossa. Meneillään oleva taulukon muodostamisen vaihe esitetään vain sinisellä värillä. (WCAG 1.4.1)

Kun pelkkää tekstiä suurentaa, joiden painikkeiden tekstistä näkyy vain alkuosa ja osa taulukkosivun työkaluvalikon teksteistä painuu taulukon alle. (WCAG 1.4.4)

Mobiilinäkymässä tietokannan etenemisvaiheita kuvaavat tekstit menevät osin toistensa päälle. Muuttujien valintalaatikoissa pitkät muuttujanimet eivät näy kokonaan. (WCAG 1.4.10)

Sellaisissa tietokannalla tuotettavissa tilastokuvioissa, joissa värilliset alueet ovat kiinni toisissaan, vierekkäisten värien kontrasti ole riittävän suuri. (WCAG 1.4.11)

Sisältöön vievä hyppylinkki on olemassa, mutta sen kohde on sivulla aika myöhään ja joitakin olennaisia asioita, kuten virheilmoituksia, saattaa jäädä käyttäjältä huomaamatta. (WCAG 2.4.1)

Sivuotsikot (titlet) kertovat jonkin verran avoinna olevasta sivusta, mutta eri sivuilla saattaa olla sama sivuotsikko, eikä käyttäjä voi tietää sivuotsikosta, mitä PxWeb-tietokantaa hän käyttää. (WCAG 2.4.2)

Kohdistusjärjestys sivuilla on muuten looginen, mutta tietokannan pääsivulla tilastovalikoiden avaaminen lataa sivun uudestaan ja siirtää kohdistimen sivun alkuun. Taulukkosivulla ennen taulukkoa on pikatoimintopainikkeita, joilla voi esimerkiksi valita taulukon sijasta esitysmuodoksi kuvion. Osa näistä painikkeista lataa sivun varoittamatta uudestaan ja siirtää kohdistimen sivun alkuun. Tämä hankaloittaa sivun käyttöä näppäimistöllä. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)

Nimilappuja on käytetty koodissa paikoitellen väärin, ja paikoin ne sisältävät englanninkielisiä tekstejä suomen- ja ruotsinkielisillä sivuilla tai pitkiä ohjelmateknisiä nimiä, jotka ovat ruudunlukuohjelmalla sekavan kuuloisia. (WCAG 2.4.6)

Muuttujavalintasivulla on valintalaatikoita, ja jokaisella laatikolla on laatikkoa koskeva nimilappu, joka poikkeaa laatikon näkyvästä otsikosta. Nimilaput ovat erilaisia kuin elementin näkyvä nimi tietokannan käytön vaiheita esittävässä kohdassa sekä taulukon esityssivulla kohdassa, jossa pitää vahvistaa taulukon lataaminen tai esitysmuodon vaihtaminen. Vaikka nimet ovat kuvaavia, erilaisuudesta saattaa aiheutua ongelmia apuvälineiden käyttäjille. (WCAG 2.5.3)

Hakutoiminto on koko tietokannan tasolla nimeltään ”Haku” mutta muuttujien valintasivulla ”Etsi”. (WCAG 3.2.4)

Jos käyttäjä valitsee taulukkoon liian monta arvoa, taulukkoa ei voida kokorajoitusten takia näyttää. Virheilmoitus ei kohdistu selvästi mihinkään kohtaan, eikä siinä anneta korjausehdotusta. Ruudunlukija ei lue ilmoitusta kokonaan. Jos valittu taulukko näytetään ruudulla typistettynä virheilmoitus ei ole suoraan taulukossa kiinni, ja hyppylinkkiä käyttävä käyttäjä hyppää ilmoituksen yli. Sama hyppylinkkiongelma on tilanteessa, jossa käyttäjän valitsemaa kuviotyyppiä ei voida näyttää valituista tiedoista. (WCAG 3.3.1, 3.3.3)

Taulukon valintasivulla joissakin laatikoissa on pudotusvalikoita, joista voi vaihtaa muuttujien ryhmittelyä. Näissä pudotusvalikoissa nimilappua muistuttava teksti on teknisesti yksi valikon vaihtoehdoista eikä pudotusvalikolla ole varsinaista nimilappua lainkaan. (WCAG 3.3.2)

Tietokannan koodissa on virheitä. (WCAG 4.1.1)

Kaikista tietokannan toimintojen tilasta ei välity tietoa ruudunlukuohjelmalle. Tietokannan päänäkymässä on avautuva ja sulkeutuva lista, mutta kohtien avautumisesta tai sulkeutumisesta ei välity tietoa. Taulukon esityssivulla olevasta muokkausvalikosta kuuluu ruudunlukuohjelman käyttäjälle joitakin teknisiä merkintöjä sekä englanninkielisiä ohjeita suomen- ja ruotsinkielisillä sivuilla. Taulukon valintasivulla valintalaatikoissa olevan hakutoiminnon hakupainike on toteutettu linkkinä. Se voi olla hämmentävää käyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

PxWeb-järjestelmää kehitetään pohjoismaisten tilastovirastojen yhteistyönä. Tietokantojen saavutettavuutta kehitetään edelleen, ja tunnistettuja puutteita korjataan seuraavan versiopäivityksen yhteydessä.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta palautelomakkeellamme tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000