Tilastokeskuksen tiedonkeruulomakkeiden saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen verkkotiedonkeruiden lomakkeita. Lomakkeita on noin 50 erilaista, ja niiden sisältö ja ominaisuudet vaihtelevat.

XCola- ja Blaise-ohjelmistoilla tehtyjen lomakkeiden saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy.

Posti Messaging -ohjelmistolla tehtyjen lomakkeiden saavutettavuuden olemme arvioineet itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 16.9.2020, ja sitä on päivitetty 31.3.2021.

Miten saavutettavia tiedonkeruulomakkeet ovat?

Lomakkeet eivät täytä lain vaatimia A- ja AA-tason saavutettavuuskriteereitä (WCAG-kriteeristö 2.1). Lomakkeissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin tässä selosteessa. Koska lomakkeita on kymmeniä erilaisia, saavutettavuuden taso riippuu lomakkeesta.

Miksi lomakkeilla on saavutettavuuspuutteita?

Blaise-lomakkeiden taulukkorakenne on ohjelmiston ominaisuus, johon Tilastokeskus ei pysty vaikuttamaan. Nykyisten lomakkeiden taulukkorakenteesta luopuminen edellyttäisi koko ohjelmiston vaihtamista, mikä ei ole realistista. Lisäksi taulukkorakenne ei estä ruudunlukukäyttöä, vaikka hidastaakin sitä.

Ominaisuutta ei voida korjata täysin saavutettavaan muotoon, sillä se muodostaisi kohtuuttoman rasitteen automaattisten ja kustannustehokkaiden menetelmien puuttumisen vuoksi. Arvioinnissa on otettu huomioon toiminnan luonne sekä vammaisten ihmisten tarpeet käyttää palvelua (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §).

Blaise-lomakkeiden saavutettavuutta kehitetään yhteistyössä Hollannin tilastoviraston CBS:n kanssa, joka omistaa Blaise-ohjelmiston. CBS julkaisee loppuvuodesta 2020 ohjelmistosta seuraavan version, jossa saavutettavuutta on parannettu.

XCola-lomakkeita on useita kymmeniä. Osa ei-saavutettavista ominaisuuksista on lomakekohtaisia. Korjaukset tehdään lomake kerrallaan.

Kahdeksan lomaketta on tehty Posti Messaging -järjestelmällä, ja vanhimmat on laadittu yli 10 vuotta sitten.  Ne tullaan pääosin siirtämään toiseen ohjelmistoon ja saavutettavuuskorjauksia tehdään siirtämisen yhteydessä.

Olemme ottaneet arvioinnissa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää tiedonkeruulomakkeita. Huomioimme myös lomakkeiden käyttäjämäärän ja käytön useuden.

Jos olet vastaamassa keruuseen, jonka verkkolomaketta et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi tai p. 029 551 2220

Mitä saavutettavuuspuutteita tiedonkeruulomakkeissa on?

 • Posti Messaging -lomakkeilla kontrasteissa on joitakin ongelmakohtia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Lomakkeiden kirjautumissivulla sekä XCola- ja joillakin Posti Messaging -lomakkeilla fokus ei mene ensimmäiseksi sivun ylälaitaan, vaan suoraan toiminnalliseen kohtaan (WCAG 1.3.2 ja 2.4.3)
 • Kirjautumissivulla sekä XCola- ja Posti Messaging -lomakkeilla osassa kentistä puuttuu nimilaput eikä kaikkia kysymyksiä ole liitetty vastausvaihtoehtoihin. (WCAG 1.1.1 ja 1.3.1)
 • XCola-, Blaise- ja Posti Messaging -lomakkeilla kaikki dynaaminen sisältö ei löydy ruudunlukijalla (WCAG 4.1.2)
 • XCola- ja Posti Messaging -lomakkeilla tooltipit eivät ole hallittavia (WCAG 1.4.13)
 • XCola- ja Posti Messaging -lomakkeilla HTML-koodi ei täysin sovellu ruudunlukuohjelmalle (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • XCola- ja Posti Messaging -lomakkeilla kaikkien kenttien pakollisuutta ei ole merkitty (WCAG 3.3.2)
 • XCola- ja Posti Messaging -lomakkeilla kaikki lomakkeen elementit eivät ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1 ja 2.1.2.)

Blaise-lomakkeilla lisäksi

 • Lomakkeiden taulukkorakenne ei sovellu ruudunlukuohjelmalle. (WCAG 1.3.1)

XCola-lomakkeilla lisäksi

 • Yhdellä XCola-lomakkeella on lista, jossa on osioiden valmiiksi täyttäminen/keskeneräisyys on ilmaistu vain värillä (1.4.1)
 • Virheilmoituksista ei käy ilmi, missä virhe on ja virheellinen kenttä on merkattu vain värillä (WCAG 3.3.1, 1.4.1)
 • Lomakkeilla on joitakin samanlaisia linkkitekstejä, joita ei ole liitetty otsikoihin. (WCAG 2.4.4)
 • Pääsivulla ei ole hyppää pääsisältöön -linkkiä eikä murupolkua. (WCAG 2.4.5 ja 3.2.3)
 • Osassa lomakkeita pudotusvalikot eivät toimi ruudunlukijalla ja/tai näppäimistöllä (WCAG 2.1.1, 4.1.1 ja  4.1.2)

Posti Messagingin lomakkeilla lisäksi

 • Osassa lomakkeita painikkeita ei ole nimetty oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Ei hyppää pääsisältöön -linkkiä, murupolkua eikä sivukarttaa. (WCAG 2.4.5 ja 3.2.3)

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat lomakkeiden saavutettavuudessa puutteita, joita ei ole listattu tällä sivulla, voit antaa palautetta palautelomakkeellamme tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220. Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli lomakkeiden ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000