SVT-neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta toimii tilastoja tuottavien viranomaisten yhteisenä foorumina virallisen tilastotoimen kehittämislinjausten ja Euroopan tilastojärjestelmän kansallisen tason koordinoinnin tavoitteiden edistämisessä. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2024–31.12.2026.

Neuvottelukunnan tehtävä

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • kansallisen tilastoyhteistyön edistäminen
 • edistää ja tukea tieto- ja tilastoaineistojen jakelua ja tutkimuksessa ja päätöksenteossa
 • edistää ja kehittää asiakastarpeita vastaavaa, ajantasaista ja laadukasta tietotuotantoa, sekä
 • tietojen yhteentoimivuuden ja laadun kehittäminen.

Neuvottelukunta voi järjestää seminaareja ja työpajoja tärkeäksi katsomistaan tilastoekosysteemin ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta voi myös perustaa jaostoja tai työryhmiä tehtäviensä valmistelua varten.

Asiakirjoja

Puheenjohtaja

ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Jäsenet

 • tilastopalveluiden johtaja Faiz Alsuhail, Luonnonvarakeskus
 • rekisteripäällikkö Saara Saari, Maanmittauslaitos
 • yksikönjohtaja Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus
 • tilastopäällikkö Oona Pentala-Nikulainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • johtava asiantuntija Mika Idman, Traficom
 • tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Satu Elho, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Kristian Taskinen, Tilastokeskus
 • tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, Eläketurvakeskus
 • yhteyspäällikkö Minna Rantamäki, Ilmatieteen laitos
 • tilastopäällikkö Vesa Ylönen, Kansaneläkelaitos
 • tilastopäällikkö Jussi Vasanen, Maahanmuuttovirasto
 • erityisasiantuntija Antti Kääriälä, Rikosseuraamuslaitos
 • tulliylitarkastaja Christina Telasuo, Tulli
 • neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • kehittämispäällikkö Erika Gröhn, Työterveyslaitos

SVT-neuvottelukunnan sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Satu Elho, Tilastokeskus.

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.