Laaturaporttisuositus

SVT-neuvottelukunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.4.2023 uuden laaturaporttisuosituksen. Suosituksen laadinnassa on huomioitu aiemmin käytössä ollut kansallinen laatuselostesuositus sekä EU:n SIMSv2 laaturaporttirakenne. Uudessa laaturaporttisuosituksessa on huomioitu SIMS mallista asiakkaiden kannalta olennaiset metatiedot. Vanhaan SVT-laatuselosteeseen nähden muutos on lähinnä raportin rakenteessa. Uusi rakenne jakaa laajat kuvaukset useaan elementtiin, jolloin tiedon löytäminen ja jatkokäyttö helpottuu. Uusi laaturaporttisuositus myös yhtenäistää kansainvälistä ja kansallista laaturaportointia.

SVT-tuottajat ottavat käyttöön uuden laaturaporttisuosituksen oman aikataulunsa mukaisesti mutta kuitenkin 31.12.2025 mennessä. Tilastokeskus ja Luonnonvarakeskus ovat ottaneet uuden rakenteen käyttöön jo omissa tilastojulkistuksissaan. Jatkossa jokaiseen SVT-tilastoon tulee liittää laaturaportti tai siirtymäajan aikana laatuseloste. Laaturaportissa kuvataan mm. tilaston laatua, luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Laaturaportin julkaiseminen

Laaturaportti julkaistaan samanaikaisesti tilaston tietojen kanssa siten, että tilaston käyttäjä pystyy saamaan sen helposti käyttöönsä. Laaturaportti julkaistaan SVT-tuottajan internet-sivuilla ja sen verkko-osoite tulee ilmoittaa kaikissa tilaston julkaisumuodoissa. Laaturaportti voidaan myös julkaista painetun tilastojulkaisun osana. Laaturaportti liittyy aina tiettynä ajankohtana julkaistuun tilastotietoon. Laaturaportin eri versiot säilytetään.

Laatuselosteen sisältö

Oheiseen taulukkoon (xlsx) on koottu laaturaportin keskeinen sisältö. Laaturaportti jakautuu 19 osaan ja tarkempiin kenttiin. Kaikki osat tai kentät eivät ole pakollisia kaikkien tilastojen osalta. Vapaaehtoiset kentät täytetään, mikäli se on tilastosta viestimisen kannalta olennaista.

Laaturaportin osat ovat:

 1. Yhteystiedot
 2. Metatiedon päivitys
 3. Tilaston kuvaus
 4. Mittayksikkö
 5. Viiteajankohta
 6. Toimintavaltuudet
 7. Tilastollinen tietosuoja
 8. Julkistamispolitiikka
 9. Jakelutiheys
 10. Saatavuus ja selkeys
 11. Laadunhallinta
 12. Relevanssi
 13. Tarkkuus ja luotettavuus
 14. Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys
 15. Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus
 16. Kustannukset ja vastausrasite
 17. Tietojen revisioituminen
 18. Tilastoprosessi
 19. Kommentit

Esimerkkejä laaturaportista