Tilastoekosysteemin kehittämislinjaukset

Tilastoekosysteemin tuottajat ovat yhdessä määrittäneet vision, tehtävät ja strategiset kehittämistavoitteet vuosille 2024–2026. Tilastojen tuottajat haluavat nostaa esiin tilastojen arvon ja merkityksen yhteiskunnassa, edistää tietojen käyttöä, syventää kumppanuuksia ja varmistaa hyvän laadun. Virallisten tilastojen kehittämislinjaukset on laadittu yhdessä sidosryhmiä ja asiakkaita kuunnellen sekä toimintaympäristö huomioiden.

Tilastontuottajat sitoutuvat kehittämislinjausten toimeenpanoon kukin oman virastonsa strategian mukaisesti. Tilastokeskus, valtion yleisenä tilastoviranomaisena ja yhtenäistämistä koordinoivana tahona, seuraa ja raportoi linjausten toimeenpanosta verkkosivuillaan.

Visio

Luotettavat tilastot ja tietoaineistot yhteiskunnan ymmärryksen ja päätöksenteon perustana.

Tehtävä

  • Tilastoekosysteemin osapuolet tuottavat yhteiskunnan keskeiset tilastot ja tietoaineistot laadukkaasti, tehokkaasti ja tietosuojaa kunnioittaen.
  • Tuotetut tiedot ja tilastot palvelevat yhteiskunnan, päätöksentekijöiden, tutkimuksen ja kansalaisten tietotarpeita ja päätöksentekoa sekä innovaatioiden ja palveluiden kehittämistä. 
  • Tilastoekosysteemiä kehitetään tilastotuotannon tehostamiseksi ja tilastojen arvon kasvattamiseksi.
  • Tilastotyö pohjautuu verkostomaiseen yhteistyöhön, tilastoeettisten periaatteiden noudattamiseen, tiedon laadun ja kattavuuden varmistamiseen sekä lisäarvon tuottamiseen tiedon käyttäjille.

Strategiset kehittämistavoitteet

  • Tilastojen arvon ja merkityksen esille tuominen yhteiskunnassa 
  • Tietojen käytön edistäminen 
  • Ekosysteemityön ja verkostojen hyödyntäminen ja syventäminen 
  • Laadun varmistaminen ja nopean tiedon tuotanto

Tarkemmat toimenpiteet

Tarkemmat toimenpiteet strategian toteuttamiseksi kuvataan