Uutisia 18.1.2024

Seksuaalirikosten määrä kasvoi selvästi vuonna 2023

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä oli selvässä kasvussa vuonna 2023. Seksuaalirikoksia ilmoitettiin ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 7 100, mikä on 1 600 enemmän kuin edellisvuonna. Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 29,6 %. Uusi seksuaalirikoslaki tuli voimaan vuoden 2023 alusta ja muutti seksuaalirikosten nimikkeitä ja perusteita. 

”Seksuaalirikosten määrää ei ole syytä suoraan verrata edellisvuoteen, koska uuden lain määritelmät ja nimikkeet ovat muuttuneet aiemmasta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas kertoo.

Aiemmassa seksuaalilainsäädännössä raiskaus määriteltiin väkivallan tai sen uhan kautta, kun taas uusi laki on suostumusperustainen. Esimerkiksi seksuaalisen ahdistelun määritelmä kattaa nykyisin myös muita ahdistelun muotoja kuin koskettelun. Uuteen lakiin on lisäksi tullut kokonaan uusia rikosnimikkeitä, kuten seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen. 

Uuden lain mukaisia raiskauksia kirjattiin 1 408 ja vanhan lain mukaisia 480. Yhteensä ilmoitettiin siis 1 888 raiskausrikosta, mikä on 219 enemmän kuin vuoden 2022 aikana. Lapsenraiskauksia tuli tietoon 416. Vanhan lain mukaisia rikoksia tulee vielä tilastoihin, sillä tilastointi perustuu pääosin teon tapahtumahetkellä voimassa olleeseen lainsäädäntöön.

Uuden lain mukaisesta seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 1 139 ilmoitusta. Teoista 343 tapahtui internetissä. Seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä tehtiin 146 ilmoitusta. Teoista 120 tapahtui internetissä.

Henkirikosten määrä laski

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tuli tietoon vuonna 2023 yhteensä 43 000, mikä on 6,5 % edellisvuotta enemmän. Henkirikoksia ilmoitettiin 62. Tämä on 17 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 365, mikä on 16 enemmän kuin vuonna 2022.

“Tietoon tulleiden henkirikosten määrä on ennakkotietojen mukaan pienempi kuin kertaakaan sotien jälkeen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2019, jolloin tuli tietoon 72 henkirikosta. Vuoden 1970 tilastotieto 56 henkirikoksesta ei ole vertailukelpoinen, sillä tuolloin tehtiin iso rikoslain uudistus, joka hankaloittaa vertailua”, Haapakangas sanoo.

Pahoinpitelyjä tuli tietoon kaikkiaan 40 700, mikä on 6,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Yksityisasunnossa tapahtuneita pahoinpitelyjä oli 0,9 % edellisvuotta enemmän. Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi vajaat 11 %. 

Ryöstörikokset lisääntyivät 17,9 %

Vuonna 2023 ilmoitettiin yhteensä 129 600 varkausrikosta. Tämä on 1,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia. Niitä tuli tietoon 59 600, mikä on 9,8 % vuodentakaista enemmän.

Ryöstörikoksia ilmoitettiin vajaat 2 800. Kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli 17,9 %. Ryöstöistä törkeitä oli 556.

“Ryöstöjen määrän kasvu on ollut prosentuaalisesti ja lukumääräisesti suurinta Oulun, Sisä-Suomen, Hämeen ja Lounais-Suomen poliisilaitosten alueella. Helsingin ja Uudenmaan alueen tilanne näyttäisi tasoittuneen edellisvuodesta.  Koko maan tasolla ryöstörikosten määrän kasvu näyttäisi hidastuneen vuoteen 2022 verrattuna. Tuolloin kasvua oli 23 %”, Haapakangas kertoo.

Lisätietoja: 
Tiedote: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2023, 4. vuosineljännes

Yliaktuaari Kimmo Haapakangas puh. 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi