Uutisia 19.3.2024

Tilastokeskuslaisia palkittiin tiedolla johtamista tukevista ja prosesseja tehostavista ratkaisuista

Tilastokeskuksen sisäinen laatukilpailu on jo vuosien ajan kannustanut henkilöstöä strategian mukaiseen kehittämistyöhön. Tänä vuonna kilpailussa oli kaksi kategoriaa: tehokkuus ja vaikuttavuus.

Laatukilpailuraadin puheenjohtaja Kirsti Pohjanpään mukaan hakemuksia lukiessa syntyi innostus ja ylpeys työskennellä Tilastokeskuksessa.

”Mukana oli paljon oivaltavia, vaikuttavia, tehokkuutta ja yleensä vain tasaista laatua ja jatkuvaa parantamista kuvaavia töitä ja työskentelyä.  Meillä tehdään paljon todella hyvää ja laadukasta työtä!”

Matkailijamittari palkittiin vaikuttavuudesta

Ensimmäisen palkinnon vaikuttavuus-kategoriassa sai matkailijamittari. Tilastokeskus ja Visit Finlandia perustivat yhdessä uuden tutkimuksen ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä ja matkustuskäyttäytymisestä Suomessa. Tutkimus palvelee laajasti matkailualan toimijoiden tietotarpeita ja tiedolla johtamista. Myös Tilastokeskus tarvitsee itse tutkimuksen tuottamia tietoja matkustustaseen tulojen laskentaan osana maksutasetta, palvelujen ulkomaankauppaa ja laajemmin koko kansantaloutta.

Matkailijamittarista julkaistaan ajantasaiset perustiedot joka kuukausi ja tarkemmat tiedot joka neljännes. Keskeisinä tietoina ovat matkamäärät, rahankäyttö ja matkojen hiilijalanjälki.  

Työ on onnistunut esimerkki maksullisen tilastointipalvelun perustamisesta vastaamaan kansallisiin tietotarpeisiin. Työtä tehtiin laajasti yhdessä kokonaisen toimialan kanssa niin, että on syntynyt toimivaa ja sitoutunutta yhteistyötä julkisen sektorin ja kaupallisten yritysten välillä. 

Suhdannetietojen kehittäminen tehostaa tuotantoa

Ensimmäinen palkinto tehokkuus-kategoriassa myönnettiin suhdannetietojen Suti-tuotantojärjestelmän kehittäjille. Järjestelmällä tuotetaan viittä tilastoa, tehdään 60 julkistusta sekä noin 200 maksullista toimeksiantoa vuosittain, ja se on keskeinen lähde muun muassa kansantalouden neljännesvuositilinpidolle.

Uudistuksessa on hyödynnetty uutta teknologiaa, tehty parannuksia tietoarkkitehtuuriin ja käytettävyyteen sekä tehostettu erityisesti tiedon käsittelyä.  Uudistus tukee erityisesti aineiston käsittelyvaiheen keventämiseen tähdännyttä toimintatapamuutosta. Manuaalinen työ väheni ja julkistaminen nopeutui. Uusi järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön viime syksynä ja tuotannon tehostumista on jo havaittu. 

Datahuonepilotissa automatisoitiin tutkimusaineistoprosessia

Toisen palkinnon laatukilpailussa nappasi automatisoinnin kehittäminen datahuonepilotin tutkimusaineistoprosessissa. Datahuonepilotti-hankkeen tavoitteena on edistää rekisteriaineistojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tilastokeskus toimittaa VATT:n yhteydessä toimivan Datahuoneen tutkijoiden analysoitavaksi ajantasaista aineistoa Tilastokeskuksen ja muiden rekisteriviranomaisten tietokannoista. 

Datahuonepilotti edellytti prosessien, työvälineiden ja teknisten ratkaisujen kehittämistä. Automatisointi nopeuttaa prosessia merkittävästi, parantaa toimitusvarmuutta ja asiakkaan kokemaa palvelun laatua. Lisäksi toimitukset yhtenäistyvät. Asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista.  

Kelasta saadut yhteystiedot parantavat vastausastetta

Kolmas palkinto meni Kelalta saatujen yhteystietojen käyttöönotolle Tilastokeskuksessa. Tilastolain muutoksen myötä saadut yhteystiedot mahdollistavat tehostumista, laadun parannusta ja töiden järkevöitymistä tiedonkeruussa. Tehostumismittarin arvo kipuaa jopa 180 000 euroon per vuosi. 

”Ihminen ilman yhteystietoja on hukassa. Ja hukassa olevia ei saada tilastoihin”, totesi Kirsti Pohjanpää Tilastokeskuksen sisäisessä Vuoden tähdet -tilaisuudessa, jossa tulokset julistettiin. Uusia yhteystietoja on käytetty henkilö- ja kotitaloustiedonkeruissa syksystä 2023 alkaen. Työn tehostumisen lisäksi vastausasteet paranivat kuukausikeruissa lähes 10 prosenttiyksikköä, ja uudet käytännöt paransivat tilastoaineiston edustavuutta merkittävästi. Kelasta saatu data sisältää yhteystietoja reilulle 3,5 miljoonalle henkilölle.

Kansainvälistä vaikuttavuutta 

Jaettu kolmas palkinto oli palkinto pitkällä uralla tehdystä vaikuttamistyöstä. Kehittämispäällikkö Anita Heinonen on ollut Suomen vakioedustaja EU:n neuvoston tilastotyöryhmässä vuodesta 2012. Hän on toiminnallaan kartuttanut EU-säädösosaamista, hyvää hallintoa ja kustannushyötytietoisuutta. Heinosen osaaminen ja erinomainen verkostoitumiskyky on edesauttanut sitä, että Suomi on arvostettu, yhteistyökykyinen ja vaikutukseltaan kokoaan suurempi maa EU:n lainsäädäntöprosessissa.  

Sisäisen laatukilpailun palkintosumma oli tänä vuonna yhteensä 24 000 euroa. 

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Kirsti Pohjanpää p. 029 551 2604