Uutisia 14.5.2024

Uusien osakeasuntojen hintaindeksi julkistetaan toistaiseksi vain kolmelta alueelta

Muuttuneen markkinatilanteen ja kauppamäärien vähäisyyden takia uusien osakeasuntojen hintaindeksistä julkistetaan vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen toistaiseksi ainoastaan koko maan, pääkaupunkiseudun ja muun Suomen indeksipisteluvut. Lukumäärät julkistetaan edelleen kaikilta alueilta.

Myös indeksin laskentamenetelmää on jouduttu muuttamaan joillakin alueilla. Laskentamenetelmä ei toimi poikkeuksellisen pienillä kauppamäärillä, minkä vuoksi joillakin alueilla on vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä alkaen käytetty keskihintaindeksiä normaalisti käytössä olevan laatuvakioidun indeksin sijaan. Indeksiä ei julkaista erikseen näiltä alueilta, mutta muutos vaikuttaa myös esimerkiksi koko maan indeksipistelukuun.

Vähäiset kauppamäärät haastavat uudiskohteiden tilastointia 

Uusien osakeasuntojen hintaindeksi pyrkii kuvaamaan toteutuneiden kauppahintojen kehitystä. Uusien asuntojen hintojen tilastointi on kuitenkin vanhojen asuntojen tilastointia haastavampaa vähäisempien kauppalukumäärien takia. 

Uusien osakeasuntojen hintatilasto perustuu Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun aineistoon sekä Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen, jotka eivät kata koko uudiskohteiden markkinaa. Uusien osakeasuntojen hintaindeksiä tuotetaan EU-asetuksen mukaisesti tavoitteena kuvata kotitalouksien ostamia asuntoja, joten esimerkiksi yritysten ostamat sijoitusasunnot eivät kuulu tilastoon.

Myöskään verottajan varainsiirtoveroilmoituksia ei voida hyödyntää uudiskohteiden ajantasaisessa tilastoinnissa niiden viiveellisyyden vuoksi – uudiskohteista varainsiirtovero maksetaan tyypillisesti vasta rakennuksen valmistuttua – vaikka kyseinen aineisto kattaakin kaikki kaupat.

Menetelmäuudistus tuo tarkempaa alueellista tietoa 

Asuntomarkkinatilastoinnin ja etenkin uudiskohteiden tilastoinnin kehittäminen on tärkeää, sillä tilastot eivät vastaa kaikkeen tietotarpeeseen tarpeeksi nopeasti ja kattavasti.  Kehitämme parhaillaan muun muassa uusien asuntojen aineistoihin sekä sijoittajien ostamien vuokra-asuntojen hintaindeksiin liittyvää tilastointia. 

Lisäksi uusien osakeasuntojen menetelmää uudistetaan seuraavan perusvuosiuudistuksen yhteydessä, jotta pystytään julkistamaan myös tarkempaa alueellista tietoa muuttuneessa markkinatilanteessa. Perusvuosiuudistus pyritään toteuttamaan vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tietojen julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoja: 
Yliaktuaari Anu Rämö p. 029 551 3450, yliaktuaari Johanna Kaila p. 029 551 3012

Osakeasuntojen hinnat -tilaston sivu