Tiedosta tulevaisuus -podcastit

Tietoa on nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän ja helpommin tarjolla, ja siksi luotettavan ja laadukkaan tiedon tunnistaminen on yhä tärkeämpää. Miten me tilastontuottajat pystymme tarjoamaan tiedon käyttäjille laadukasta tietoa, joka erottuu tiedontarjonnan hälystä? Miten tilastotieto saadaan kaikkien ulottuville niin, että se on mahdollisimman ymmärrettävää? Näistä aiheista keskustellaan Tilastokeskuksen Tiedosta tulevaisuus -podcasteissa.  

Jakso 1: Tiedonhaku ja hyvät tiedonlähteet

Kaikenlaisen tiedon määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, siksi hyvät tiedonhaun ja tiedon tulkinnan taidot ovat tärkeitä. Tiedonhakua voi pitää jopa peruskansalaistaitona, sanoo tietoasiantuntija Katriina Tiainen. Käsitykset hyvistä tiedon lähteistä ja medialukutaito ovat tässä keskeisiä. Hyviä tiedonlähteitä ovat erityisesti Suomen viralliset tilastot. Tiedon luotettavuutta voi arvioida tarkastelemalla, missä tieto on julkaistu, onko tietoa tulkittu oikein tai onko tiedon lähteet merkitty ja löytyvätkö samat tiedot alkuperäislähteestä. Tilasto-olympialaisiin osallistuville nuorille Katriina Tiainen antaa ohjeeksi: olkaa uteliaita, miettikää mistä lähteestä tieto on peräisin ja onko se luotettavaa, kyseenalaistakaa paljon. Podcastin haastattelijana on Tero Kekki.
Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedonhaku ja hyvä tiedonlähteet -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 2: Tiedon visualisointi

Ihminen omaksuu helpommin kuvallisen viestin kuin kirjoitetun tekstin tai numerot, siksi tietoa on hyvä visualisoida, toteaa tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko. Tilastotiedon visualisointi on lukujen havainnollistamista. Tilastografiikan tehtävä on näyttää lukujen väliset kokosuhteet oikeassa suhteessa visuaalisten elementtien kautta. Yksittäisessä tilastovisualisoinnissa on hyvä olla selkeät perustiedot eli mitä on mitattu, missä ja milloin. ”Poimi ja nosta esiin tärkein, älä yritä esittää kaikkea yhdessä kuviossa, vaan tee mieluummin useita. Yksi oivallus per yksi kuvio on hyvä lähtökohta”, Huuhko ohjeistaa. Haastattelijana on Tero Kekki.
Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedon visualisointi -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 3: Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa

Tietoyhteiskunnassa tieto ja tilastot ovat merkittävin rakennusaine, jolla luodaan vaurautta ja hyvinvointia, painottaa tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén. Tilastoja tarvitaan päätöksenteon tueksi, mutta myös tavallisten kansalaisten tulisi osata tulkita tilastoja oikealla tavalla. Hoffrénin mukaan tilastojen lukutaito on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi taito, ja siksi tilastojen lukutaitoa tulisi opettaa enemmän kouluissa. Tilasto-olympialaiset ovat nuorille ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään, mistä tilastoissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on kyse, Hoffrén kannustaa. Haastattelijana on Tero Kekki.
Jakso on julkaistu 20.10.2020

Kuuntele Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio 

Päivitetty 22.10.2020