Naiset aiempaa vaativammissa tehtävissä – palkkapussi ennallaan

  1. Naisten ammatinvalinnassa painaa kutsumus, miehillä palkka?
  2. Erot sitkeässä myös paremmin palkatuissa ammateissa
  3. Edelleen on miesten ja naisten aloja
  4. Sukupuolten välinen palkkaero historian jäänne?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sukupuolten välinen palkkaero historian jäänne?

Tilastojen valossa näyttäisi siltä, että naisten siirtyminen vaativampiin tehtäviin ei ole juurikaan näkynyt naisten ja miesten välisen palkkaeron supistumisena. Kyseessä voi tosin olla lyhyen aikavälin tilanne. Naisten määrä on hiljattain lisääntynyt vaativammissa tehtävissä ja mahdollisesti tämän seurauksena naisilla on keskimäärin vähemmän ikää ja työkokemusta kuin vastaavissa tehtävissä toimivilla miehillä. Vähäisempi kokemus näkyy myös palkkauksessa.

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen saattaa kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa. Ainakin tällä hetkellä nuoremmissa ikäryhmissä ero on selvästi pienempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Sukupuolten välinen palkkaero ikäryhmissä vuonna 2009

Ikäryhmä Naisia Miehiä palkkaero*, %
15 – 19 3 022 4 101 94,0
20 – 24 25 439 31 364 88,7
25 – 29 64 166 75 790 89,3
30 – 34 75 002 92 588 83,2
35 – 39 75 937 85 371 79,2
40 – 44 98 722 94 571 79,1
45 – 49 111 763 95 632 78,9
50 – 54 111 285 88 866 78,2
55 – 59 98 030 75 008 77,5
60 – 69 43 872 36 989 74,6
* Naisten palkan keskiarvon prosentuaalinen osuus miesten palkan keskiarvosta.
Taulukoiden lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus

1) EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia, Euroopan komission tasa-arvon etenemissuunnitelmassa vuosille 2006–2010.

2)Palkkaerojen kaventaminen sisältyy tavoitteena kolmeen viimeisimpään hallitusohjelmaan

3) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta

4) ID-indikaattorin lukuja laskettiin vuosille 1995–2008 palkkarakennetilaston tiedoista Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot -hankkeessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 6.9.2011