Julkaistu: 7.6.2013

Mitä on tapahtunut eurooppalaisten palkoille?

  1. Ennen kriisiä suomalaisen palkansaajan ostovoima oli Euroopan keskitasoa
  2. Eurooppalaisten ansiot talouskriisissä
  3. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisen palkansaajan asema on parantunut myös eräissä palkansaajaryhmissä
  4. Kuvio 5. Teollisuuden työntekijöiden tuntiansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa
  5. Talouskriisin vaikutukset palkkoihin ilmenevät tulevina vuosina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eurooppalaisten ansiot talouskriisissä

Vuonna 2009 tuotanto romahti lähes kaikissa Euroopan maissa. Suomessa bruttokansantuote laski peräti 8,5 prosenttia. Tuotannon pienentyessä Euroopan työttömyysaste lähti jyrkkään nousuun vuonna 2009. Suomessa työttömyysaste nousi ja oli 8,2 prosenttia vuonna 2009.

Palkansaajien asema työmarkkinoilla oli Euroopassa vuonna 2010 heikompi kuin vuonna 2006, mutta talouskriisin seuraukset ovat vaihdelleet maittain. Palkansaajien ansioiden vertailun perusteella voidaan havaita joitain muutoksia.

Suuri- ja pienipalkkaisten ansioiden erot1 näyttäisivät yleisesti pienentyneen hieman Euroopan maissa tarkastelujakson aikana. Suomessa palkkaerot ovat aavistuksen verran kasvaneet, mutta ovat kuitenkin eurooppalaisittain tarkasteltuna vähäisiä. Pohjoismaissa on yleisestikin Euroopan pienimmät palkkaerot. Kaikista eniten palkkaerot ovat kasvaneet Saksassa, Maltalla ja Tšekissä. Saksa oli vuonna 2010 lähestymässä palkkaeroissa Euroopan kärkeä. Palkkaerot ovat supistuneet eniten Latviassa, missä palkkaerot olivat kuitenkin vuonna 2010 Euroopan suurimpia. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Palkkaerot (vasemmanpuoleinen asteikko) ja niiden muutos (oikeanpuoleinen asteikko) Euroopan maissa vuosina 2006 ja 2010. Prosenttia

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Palkansaajien tuntiansio oli vuonna 2010 Suomessa 18,67 euroa tunnissa ja Euroopan kuudenneksi korkein (kuvio 3), 38 prosenttia EU-maiden keskiarvoa korkeampi. Neljässä vuodessa suomalaisen palkansaajan ansiot nousivat siis neljän maan ohi ja Euroopan maiden keskiarvoon nähden yli 10 prosenttiyksikköä.

Kuvio 3. Palkansaajien tuntiansiot Euroopan maissa vuonna 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Ansioiden ostovoimassa vuonna 2010 kärkisijoilla olivat edelleen Norja ja Tanska, mutta mm. Saksan ja Ranskan palkansaajien ostovoima heikkeni eurooppalaisessa vertailussa. Suomalainen palkansaaja oli ansioiden ostovoimaltaan eurooppalaisittain yhdeksänneksi parhaiten palkattu. Kriisin aikana suomalaisten ostovoima ohitti Ranskan, Ruotsin ja Alankomaat. Vuonna 2010 suomalaisen palkansaajan ostovoimakorjattu ansio oli 17 prosenttia EU-maiden keskiarvoa suurempi, kun vuonna 2006 ero oli vain viisi prosenttia.

Palkkatason vertailussa kärkipään maat olivat vuonna 2010 suurelta osin samoja kuin vuonna 2006, mutta sijoitus oli osittain vaihtunut. Palkkataso ei ole juurikaan laskenut. Lyhyellä aikavälillä kriisin seuraukset ilmenevät luultavammin työttömien määrän kasvuna, kun palkkatason mahdolliset muutokset tulevan näkyviin huomattavasti pidemmällä viiveellä.

Teollisuuden ja rakentamisen toimialalla EU-maiden palkansaajat ansaitsivat vuonna 2010 keskimäärin 13,21 euroa tunnilta. Tuolloin palkansaajien keskimääräinen tuntiansio oli Suomessa 19,37, Ruotsissa 17,71, Tanskassa 28,09 ja Norjassa 29,69 euroa. (Kuvio 4.) Teollisuudessa työskennellyt suomalainen palkansaaja oli vuonna 2010 viidenneksi parhaiten palkattu Euroopassa. Kun hintataso otetaan huomioon, sijoitus putosi yhdeksänneksi. Ohi menivät Belgia, Alankomaat ja Saksa.

Huomionarvoista on, että teollisuudessa suomalaiset palkansaajat ovat nousseet saksalaisia kollegoitaan paremmin palkatuiksi. Suomen korkeampi hintataso vaikutti kuitenkin niin, että vuonna 2010 ansioiden ostovoima huomioon otettuna suomalaiset ansaitsivat 8 prosenttia saksalaisia vähemmän. Vuonna 2006 ero oli vielä 20 prosenttia saksalaisten hyväksi.

Teollisuudessa suomalaisen palkansaajan ansioiden ostovoima oli vuonna 2010 noin 22 prosenttia kärkimaa Norjan palkansaajien ostovoimaa pienempi, mutta kuitenkin 23 prosenttia EU-maiden keskiarvoa suurempi. (Kuvio 4.) Ansioiden ostovoima on parantunut teollisuustoimialoilla tarkasteluvälillä yli kymmenen prosenttiyksikköä. Kyseisellä toimialalla on kuitenkin ollut Suomessa tarkasteluvuosien välillä muutoksia palkansaajarakenteessa, mikä on osaltaan vaikuttanut ansiotasoon.

Kuvio 4. Palkansaajien ansiot teollisuustoimialoilla vuonna 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013