Julkaistu: 7.6.2013

Mitä on tapahtunut eurooppalaisten palkoille?

  1. Ennen kriisiä suomalaisen palkansaajan ostovoima oli Euroopan keskitasoa
  2. Eurooppalaisten ansiot talouskriisissä
  3. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisen palkansaajan asema on parantunut myös eräissä palkansaajaryhmissä
  4. Kuvio 5. Teollisuuden työntekijöiden tuntiansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa
  5. Talouskriisin vaikutukset palkkoihin ilmenevät tulevina vuosina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisen palkansaajan asema on parantunut myös eräissä palkansaajaryhmissä

Palkansaajarakenteen erojen vaikutuksen vähentämiseksi tarkastellaan muutoksia tietyissä ammattiryhmissä. Teollisuuden palkansaajat on tarkastelussa jaoteltu kahteen ryhmään, toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Jako on tehty kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO08) avulla. Toimihenkilöihin on valittu ammattiluokituksen pääluokat 1−5 ja työntekijöihin pääluokat 7−8.

Kansainvälisen ammattiluokituksen käytöstä on annettu tarkat ohjeet, mutta tästä huolimatta luokittelukäytännöissä voi olla maakohtaisia eroja. Tehty jaottelu ei poista palkansaajarakenteen eroja kokonaan, mutta antaa kuvan samankaltaisten ammattiryhmien ansioista Euroopan maissa.

Teollisuuden toimihenkilöiden keskituntiansiot olivat vuonna 2006 Suomessa keski- määrin 20 prosenttia Euroopan ansiotasoa korkeammat. Ansiot olivat yhtä suuret kuin Ruotsissa, ja Saksaan verrattuna Suomessa ansaittiin noin 8 prosenttia vähemmän. (Kuvio 6.)

Kuvio 6. Teollisuuden toimihenkilöiden tuntiansiot vuonna 2006 ja 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Vastaavasti vuonna 2010 suomalaisten teollisuuden toimihenkilöiden ansiot olivat 35 prosenttia Euroopan keskiarvoa korkeammat. Ruotsiin verrattuna ansiot olivat 13 prosenttia paremmat ja Saksan kanssa oltiin tasoissa. Teollisuuden toimihenkilöiden ansiokehitys oli vuosina 2006−2010 useita Euroopan maita nopeampaa. Suomi oli vuonna 2010 ansiovertailussa viidentenä ja ostovoimapariteetein laskettuna kahdeksantena.

Vuonna 2006 suomalaisten teollisuus- työntekijöiden tuntiansio oli Euroopan keskitasoon verrattuna 49 prosenttia korkeampi ja vuonna 2010 peräti 61 prosenttia korkeampi.

Vuonna 2010 teollisuuden työntekijöiden tuntiansiot olivat Suomessa seitsemän prosenttia ruotsalaisten ja yhdeksän prosenttia saksalaisten tuntiansioita korkeammat. Suomalaiset teollisuuden työntekijät olivat vuonna 2010 ansiovertailussa Euroopan maista kolmantena ja ostovoimapariteetein kuudentena. (Kuvio 5.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013