Julkaistu: 7.6.2013

Mitä on tapahtunut eurooppalaisten palkoille?

  1. Ennen kriisiä suomalaisen palkansaajan ostovoima oli Euroopan keskitasoa
  2. Eurooppalaisten ansiot talouskriisissä
  3. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisen palkansaajan asema on parantunut myös eräissä palkansaajaryhmissä
  4. Kuvio 5. Teollisuuden työntekijöiden tuntiansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa
  5. Talouskriisin vaikutukset palkkoihin ilmenevät tulevina vuosina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuvio 5. Teollisuuden työntekijöiden tuntiansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Palvelualoilla parhaat tuntipalkat maksettiin Tanskassa ansioiden ollessa 26,53 euroa tunnissa; myös ansioiden ostovoima oli Tanskassa suurin. Suomalainen palkansaaja ansaitsi 17,74 euroa tunnissa, ja oli kuudenneksi parhaiten palkattu vuonna 2010. Kun ostovoima otetaan huomioon, sijoitus oli seitsemäs. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Palkansaajien ansiot palvelutoimialoilla vuonna 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Vuosina 2006−2010 suomalaiset palkansaajat nostivat sijoitustaan eurooppalaisessa palkkavertailussa neljällä. Ostovoimapariteetein ansiot olivat 77 prosenttia Tanskaan verrattuna. Saksalaisiin verrattuna ostovoimakorjatut ansiot olivat kuitenkin neljä prosenttia suuremmat ja Euroopan maiden keskiarvoon verrattuna 19 prosenttia suuremmat.

Myös palvelualoilla tarkasteltiin ansioita ammattiryhmittäin vuosina 2006 ja 2010. Tarkasteltaviksi ammattiryhmiksi on valittu asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät.

Palvelualojen asiantuntijoilla keskituntiansiot olivat vuonna 2006 Suomessa keskimäärin 17 prosenttia Euroopan keskimääräistä ansio- tasoa korkeammat. Ruotsalaisiin verrattuna ansiot olivat kymmenen prosenttia pienemmät, ja saksalaisiin verrattuna Suomessa ansaittiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Palvelualojen asiantuntijoiden ansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Vastaavasti vuonna 2010 suomalaisilla palvelualojen asiantuntijoilla ansiot olivat 26 prosenttia Euroopan keskiarvoa korkeammat. Ruotsiin verrattuna ansiot olivat neljä prosenttia suuremmat ja Saksaan verrattuna 11 prosenttia pienemmät. Palvelualoilla asiantuntijoiden ansiokehitys oli tarkastelujaksolla Euroopan keskitasoon nähden nopeaa, vaikkakin esim. Saksaan nähden suomalaisten asema heikkeni. Palvelualojen asiantuntijat olivat vuonna 2010 Euroopan maiden välisessä vertailussa seitsemäntenä ja ostovoimapariteetein yhdentenätoista.

Palvelualojen palvelu- ja myyntityöntekijöillä keskituntiansiot olivat vuonna 2006 Suomessa keskimäärin 30 prosenttia Euroopan keskimääräistä ansiotasoa korkeammat. Ruotsalaisiin verrattuna ansiot olivat 15 prosenttia pienemmät ja saksalaisiin verrattuna Suomessa ansaittiin noin kolme prosenttia enemmän. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Palvelualojen palvelu- ja myyntityöntekijöiden ansiot vuosina 2006 ja 2010. Euroa tunnissa

Lähde: Eurostat. Palkkarakennetutkimus.

Vastaavasti vuonna 2010 palvelualojen palvelu- ja myyntityöntekijöillä suomalaisten ansiot olivat 49 prosenttia Euroopan keskiarvoa korkeammat. Ruotsiin verrattuna ansiot olivat kolme prosenttia pienemmät ja Saksaan verrattuna 20 prosenttia suuremmat. Varsinkin Saksaan verrattuna ansioiden kehitys oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä selvästi nopeampaa vuosien 2006 ja 2010 välillä.

Palvelualoilla palvelu- ja myyntityöntekijöillä ansiokehitys oli tarkastelujaksolla Euroopan keskitasoon nähden nopeaa. Tuntiansiot kehittyivät Suomessa nopeammin useisiin Euroopan maihin nähden. Palvelualojen palvelu- ja myyntityöntekijät olivat vuonna 2010 Euroopan maiden välisessä vertailussa viidentenä ja ostovoimapariteetein seitsemäntenä.

Ammattiryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että Suomessa palvelualoilla ansiot ovat kehittyneen suotuisasti suhteessa muihin Euroopan maihin − ainakin asiantuntijoilla sekä palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden tuntiansioiden kehitys on ollut hieman nopeampaa kuin asiantuntijoilla verrattuna muihin Euroopan maihin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013