Julkaistu: 3.6.2013

Mökkeilystä vastapainoa arjen asumiselle

  1. Kuntaliitokset ovat muuttaneet suosittujen mökkikuntien järjestystä
  2. Pienikin mökkimatka irrottaa arjesta
  3. Mökkirakentaminen on vähentynyt
  4. Mökkeilijän vakituinenkin asunto on usein pientalo
  5. Vapaa-ajan asukkaasta vakituiseksi asukkaaksi
  6. Vakituisesti asutut vapaa-ajan asuinrakennukset ovat suhteellisen tilavia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mökkirakentaminen on vähentynyt

Kesämökkirakentaminen on vähentynyt parin viime vuosikymmenen aikana. Nykyisin rakennetaan noin 3 000−4 000 uudisrakennusta vuodessa. Rakentamisen hiipumiseen on osasyynä taloudellisten suhdanteiden ohella myös tarjolla olevien mökkitonttien väheneminen ja kalleus. Vuonna 2012 rakentamattomista rantatonteista tehtiin Maanmittauslaitoksen mukaan vain runsaat tuhat kauppaa. Kaikkiaan ns. edustavia, markkinahintaisia, vapaa-ajan kiinteistökauppoja tehtiin vuonna 2012 noin 5 400. Edustavalla kiinteistökaupalla tarkoitetaan koko kiinteistön tai määräalan kauppaa, joka ei ole sukulaisten välinen, kaupassa ei ole pidätetty eläke- tai muita oikeuksia eikä luovutus sisällä irtaimistoa. Jos mukaan lasketaan myös sukulaisten välillä tapahtuneet kaupat ja kiinteistöomaisuuden vaihdot, niin loma-asumiseen liittyviä kiinteistökauppoja tehtiin kaikkiaan 10 500. (Maanmittauslaitos 2013.) Suurin osa vapaa-ajan kiinteistökaupoista on valmiiksi rakennettujen lomakiinteistöjen kauppoja.

Mökkien uudisrakentaminen voi kohdistua rakentamattomalle tontille, omalle tai peritylle maalle tai esimerkiksi jo valmiiksi rakennetulle mökkitontille. Viime vuosina uudisrakentaminen on ollut vilkkainta Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomen maakunnassa, ja toisaalta myös Lapissa, osin hiihtokeskusten ansiosta. Näihin maakuntiin on 2000-luvulla rakennettu keskimäärin noin 400 vapaa-ajan asuinrakennusta vuosittain. Vuodesta 1990 kesämökkikanta on kasvanut eniten Etelä-Savon maakunnassa, jossa mökkejä oli 12 000 enemmän kuin vuonna 1990. Pienin muutos kesämökkikannassa on tapahtunut Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla, joissa mökkien määrä on lisääntynyt vuodesta 1990 runsaalla tuhannella mökillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013