Julkaistu: 3.6.2013

Mökkeilystä vastapainoa arjen asumiselle

  1. Kuntaliitokset ovat muuttaneet suosittujen mökkikuntien järjestystä
  2. Pienikin mökkimatka irrottaa arjesta
  3. Mökkirakentaminen on vähentynyt
  4. Mökkeilijän vakituinenkin asunto on usein pientalo
  5. Vapaa-ajan asukkaasta vakituiseksi asukkaaksi
  6. Vakituisesti asutut vapaa-ajan asuinrakennukset ovat suhteellisen tilavia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mökkeilijän vakituinenkin asunto on usein pientalo

Mökkielämässä viehättää sen erilaisuus ja vastapaino arkielämälle. Lähes kaikki mökit sijaitsevat haja-asutusalueella ja monelle mökinomistajalle juuri luonnonläheisyys ja maaseudun rauha ovat tärkeitä. Mökkielämän luonnonläheisyys kaupunkimaisen elämäntavan vastapainona toteutuu myös maisemaa vaihtamalla. Kun mökki sijaitsee pääosin haja-asutusalueella, niin mökin omistajista 82 prosenttia asuu vakituisesti taajamassa.

Tyypillisin mökinomistaja ei useinkaan ole kerrostaloasumista pakeneva mökkeilijä, vaan tilavassa omakoti- tai paritalossa asuva henkilö. 58 prosenttia mökinomistajista asui pientaloissa vuonna 2011. Mökinomistajat asuivat pientalossa hieman useammin kuin suomalaiset yleensä. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla asuvista mökinomistajista 56 prosenttia asui kerrostalossa. Tamperelaisista mökinomistajista 53 prosenttia, kuopiolaisista mökinomistajista 49 prosenttia ja oululaisista mökinomistajista 43 prosenttia asui kerrostalossa (Ouluun vuonna 2013 liitettyjä kuntia ei ole otettu huomioon).

Mökinomistajien vakituinen asuminen on keskimäärin tilavampaa kuin muiden. Mökinomistajien vakinaisen asunnon pinta-ala oli keskimäärin 103 neliötä, kun vastaavasti kaikkien vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala oli keskimäärin 81 neliötä. Pääkaupunkiseudulla asuinneliöitä on yleensä vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Pääkaupunkiseudulla asuvilla mökinomistajilla oli käytössään keskimäärin 95 asuinneliötä. Mökinomistajien vakinaisten asuntojen asuintilavuus vaihtelee suhteellisen paljon, sillä yksiöissä ja kaksioissa mökinomistajista asui noin joka viides.

Mökkielämän erilaisuus verrattuna vakituiseen asumiseen ilmenee osin myös tilan käytössä. Kaikkien kesämökkikäytössä olevien rakennusten neliöistä laskettu mediaani on 40 neliötä. Kesämökeistä puolet on siis pinta-alaltaan 40 neliötä tai sitä pienempiä (kuvio 2).

Kuvio 2. Kesämökit pinta-alan mukaan vuonna 2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Rakennukset ja kesämökit 2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013