Julkaistu: 26.2.2014

Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä

  1. Neljä viidestä lapsesta asuu kahden vanhemman perheessä
  2. Uusperheiden lapset pääosin perheen äidin lapsia
  3. Neljäsosa ulkomaalaistaustaisista lapsista asuu yhden vanhemman perheessä
  4. Ulkomaalaistaustaisten lasten määrittely haastavaa
  5. Aiemmin adoptoitiin kiinalaistyttöjä, nyt kiinalaispoikia
  6. Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla useampia sisaruksia kuin suomalaistaustaisilla lapsilla
  7. Lasten perhetyypit muuttuvat hitaasti
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Aiemmin adoptoitiin kiinalaistyttöjä, nyt kiinalaispoikia

Vuonna 2012 perheissä oli noin 4 400 alaikäistä ottolasta, joista alle kouluikäisiä oli vajaa neljännes. Lasten adoptointeja tehtiin kaikkiaan 3811, joista ulkomaisia adoptointeja oli 196.

Viime vuosina Suomeen on adoptoitu vuosittain noin 200 lasta. Vuosina 2004 ja 2005 ulkomaisia adoptioita oli yli kolmesataa, mihin vaikutti kiinalaisten tyttölasten adoptointien lisääntyminen. Peräti 38 prosenttia vuonna 2005 adoptoiduista ulkomaalaislapsista oli Kiinassa syntyneitä tyttöjä. (Tilastokeskus & Stakes 2007.) Vuonna 2012 enää kahdeksan prosenttia ulkomailta adoptoiduista lapsista oli kiinalaistyttöjä, mutta kiinalaispoikia lähes neljännes (24 %). Ulkomaisten adoptointien määrän kehitykseen on vaikuttanut maiden tekemät adoptointia koskevat rajoitteet.

Vuonna 2012 adoptoitiin yhteensä 38 Suomessa syntynyttä lasta sekä ottoisälle että -äidille. Suomessa syntynyt lapsi sai pelkästään yhden vanhemman 57 adoptiossa, kun huomioon ei oteta rekisteröityjen parisuhteiden perheiden sisäisiä adoptointeja. Näistä valtaosa oli lapseksi ottamisia biologisen vanhemman rinnalle. 52 tapauksessa yksinhuoltajaäidin uusi mies adoptoi uuden vaimon lapsen, jolloin perhe ei ole enää uusperhe. Joskus myös yksinhuoltajaisän uusi vaimo adoptoi puolisonsa lapsen.

Ulkomaisissa adoptioissa avio- ja avopariperheiden sisäisten adoptioiden osuus (15 %) ei ole läheskään niin suuri kuin kotimaisissa adoptioissa. Venäjällä syntyneiden adoptioissa avo- ja aviopariperheiden mies adoptoi suhteellisen usein uuden puolisonsa lapsen. Vuonna 2012 Suomessa tehtiin yhteensä 91 lapsen adoptointia, joissa ottovanhempana oli rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.

Kaikista lasten adoptoinneista 54 prosenttia oli kahden vanhemman adoptioita ja 46 prosenttia yhden vanhemman adoptioita. Vuonna 2012 ulkomailta adoptoiduista lapsista 85 prosenttia sai kaksi vanhempaa ja 15 prosenttia yhden vanhemman. Tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2005, jota tarkasteltiin Tilastokeskuksen ja Stakesin Suomalainen lapsi -julkaisussa (Tilastokeskus & Stakes 2007). Ulkomailta adoptoitujen lasten ottovanhemmat ovat tyypillisesti 35−39-vuotiaita.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014