Julkaistu: 26.2.2014

Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä

  1. Neljä viidestä lapsesta asuu kahden vanhemman perheessä
  2. Uusperheiden lapset pääosin perheen äidin lapsia
  3. Neljäsosa ulkomaalaistaustaisista lapsista asuu yhden vanhemman perheessä
  4. Ulkomaalaistaustaisten lasten määrittely haastavaa
  5. Aiemmin adoptoitiin kiinalaistyttöjä, nyt kiinalaispoikia
  6. Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla useampia sisaruksia kuin suomalaistaustaisilla lapsilla
  7. Lasten perhetyypit muuttuvat hitaasti
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lasten perhetyypit muuttuvat hitaasti

Valtaosa lapsista asuu yhä kahden vanhemman perheessä. Vaikka ulkomaalaistaustaiset lapset asuvat suomalaistaustaisia lapsia useammin vain äidin kanssa, asuu heistäkin yli 70 prosenttia kahden vanhemman perheessä. Ulkomaalaistaustaiset lapset ovat suomalaistaustaisia lapsia hieman useammin perheensä ainokaisia, mutta toisaalta heillä on myös suomalaistaustaisia lapsia useammin vähintään kolme sisarusta. Ulkomaalaistaustaisia lapsia muuttaa Suomeen yhä enemmän perheidensä mukana, mutta maahanmuuton tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa kovin pitkälle.

Lasten perheet moninaistuvat yhä edelleen, mutta perhetyyppien muutokset kestävät vuosikymmeniä. Maahanmuuton ohella esimerkiksi ns. sateenkaariperheet monipuolistavat kuvaa Suomessa asuvien lasten perheistä. Nähtäväksi jää, kuinka paljon perhetyypit muuttuvat tulevaisuudessa. Muutokset perheissä asettavat uudenlaisia haasteita myös tilastoinnille.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014