Julkaistu: 26.2.2014

Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä

  1. Neljä viidestä lapsesta asuu kahden vanhemman perheessä
  2. Uusperheiden lapset pääosin perheen äidin lapsia
  3. Neljäsosa ulkomaalaistaustaisista lapsista asuu yhden vanhemman perheessä
  4. Ulkomaalaistaustaisten lasten määrittely haastavaa
  5. Aiemmin adoptoitiin kiinalaistyttöjä, nyt kiinalaispoikia
  6. Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla useampia sisaruksia kuin suomalaistaustaisilla lapsilla
  7. Lasten perhetyypit muuttuvat hitaasti
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Pohjanpää, Kirsti 2013. Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin. Hyvinvointikatsaus 3/2013.

Säävälä, Minna 2013. Maahanmuutto perheilmiönä. Teoksessa: Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Lapsen elatus ja huolto. Sosiaaliturva 2013. Suomen virallinen tilasto.

Tilastokeskus & Stakes 2007. Suomalainen lapsi 2007. Helsinki: Edita Prima Oy.

 

1 Adoptioita tehtiin kaikkiaan 466 vuonna 2012, joista täysi-ikäisten lasten adoptointeja oli 85.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014